Økonomisk fleksibilitet

I en fersk undersøkelse gjennomført av SMB Norge kommer det frem at så mye som hver sjette småbedrift frykter konkurs. Mange bedriftseiere opplever usikkerhet om dagen, og oppgir at 2022 ligger an til å bli et dårligere år enn normalt.

Økonomisjef i Sum, Bernt Ausland, bekrefter tendensen.

– Norsk næringsliv har samlet sett hatt et bra første halvår, men likevel opplever mange at utfordringene kommer på løpende bånd i disse dager.  Det gjelder også våre kunder i Sum – små og mellomstore selskaper i mange ulike bransjer. Kostnadene har steget kraftig på strøm og drivstoff, og nå stiger også rentekostnad på lån og kreditter for første gang på mange år. Og vi vet ikke hvor rentenivået kommer til å flate ut, sier han.

Bernt kommer med flere gode råd for hvordan du kan få mer økonomisk fleksibilitet og en litt tryggere høst. Her har vi samlet noen av dem:

1. Gå gjennom rutinene dine for fakturering

Finnes det noen tiltak du kan gjøre for å få inn penger fra kundene dine raskere? Kanskje kan du redusere antall forfallsdager du gir kundene dine, slik at du får betalt tidligere? Det kan også være lurt å vurdere elektronisk fakturering (EHF eller eFaktura) for å sikre at kundene dine mottar fakturaene fra deg og kan behandle dem uten for mange manuelle prosesser. I tillegg kan du vurdere å be om lengre betalingsfrister fra leverandørene dine. 

2. Skaff deg oversikt over likviditeten i bedriften

Har du kontroll på likviditeten i bedriften? Hvis ikke kan det være lurt å sette opp et likviditetsbudsjett. Å følge med på pengestrømmen kan være med på å redde bedriften fra en presset situasjon – ser du en nedgang er det viktig å ta grep så tidlig som mulig!

Aprila Bank har også laget en mal for å sette opp et likviditetsbudsjett.  

3. Kan du kutte noen kostnader?

Å kutte kostnader er aldri gøy, men det kan være med på å redde bedriften din. Gjennomgå kostnadene du har i dag, og ta en vurdering på om det er noe som kan kuttes. Alle kostnader som ikke direkte er knyttet til inntektene i bedriften bør sees på med et kritisk blikk. Dersom kostnadene ikke helt nødvendige for driften og de målene som er satt kan det være at de kan kuttes?

I tillegg kan det være du bør vurdere noen grep for å øke inntektene. Vurder om prisene dine ligger på riktig nivå, eller om de kan økes. Det kan også være lurt å ta en titt på om du tilbyr noen produkter eller tjenester som du ikke tjener nok på – kanskje tiden din heller bør brukes der hvor potensialet for inntekt er større?

4. Snakk med leverandører og kreditorer tidlig

Ser du at du kan få utfordringer med å betale en faktura? Jo tidligere du starter dialogen med kreditorer og leverandører, jo bedre er det. Tidlig dialog vil kunne bidra til å løse vanskelige situasjoner på en god måte for alle involverte, og ofte vil du bli møtt med mer samarbeidsvillighet dersom du har en åpen og ryddig dialog. 

Det kan også være lurt å undersøke om det finnes andre leverandører som tilbyr samme vare eller tjeneste, men med bedre betingelser. 

5. En buffer i bakhånd gir deg økonomisk fleksibilitet

Mange bedrifter opplever perioder med dårligere likviditet, og da er det lurt å ha en plan B. Både sesongbaserte svingninger og uventede kostnader kan føre til at du trenger tilgang på ekstra penger. Løsninger som kassekreditt kan bidra til å gi deg den økonomiske fleksibiliteten du trenger, slik at du er i stand til å håndtere for eksempel perioder med dårligere likviditet.

Kassekreditt er en enkel og fleksibel løsning som passer for selskaper som har bundet opp mye av pengene sine i for eksempel varelager og kundefordringer. Dette er den vanligste finansieringsformen i Norge. En kassekreditt er en fin buffer å ha i bakhånd, og gir deg mulighet til å bruke av kredittrammen etter behov – også kalt å trekke på kreditten. 

Slik fungerer det

Med kassekreditt fra Aprila Bank direkte i Tripletex er det superenkelt å søke om kassekreditt. Oppdaterte regnskapstall sendes over automatisk, og få penger på konto i løpet av noen dager. Selv nyetablerte selskaper kan få finansiering gjennom Aprila, med en kredittramme opp til 5 millioner kroner. I tillegg er det ingen krav til pant.

«Kassekreditt fra Aprila Bank kan sees på som en billig forsikring som sikrer bedriften tilgang til likviditet. Vi anbefaler å få på plass denne type økonomiske verktøy, spesielt nå som vi lever i usikre tider» 

Knut Asbjørnsen, salgssjef i Aprila Bank

Du kan enkelt komme i gang med kassekreditt og dermed få mer økonomisk fleksibilitet ved å logge inn i Tripletex og gå til Bank – Kassekreditt. Her kan du søke direkte fra systemet, og du får svar fra Aprila Bank i løpet av kort tid. 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.