Prisolve: Rapporter, analyse og budsjetter

Et regnskapsprogram håndterer store mengder data om en bedrift. Timer registreres, fakturaer sendes, regninger mottas og betales. Men data trenger ikke bare være noe som legges inn, du kan også hente mye verdifull innsikt ut. Prisolve er en av flere løsninger for rapportering og analyse som kan hente data direkte fra regnskapet i Tripletex. 

En slik kobling gir deg rask tilgang på rapporter og analyser over blant annet ordrereserve, prosjektlønnsomhet, kunder, produkter og timebruk.

Dette gjør det raskt og enkelt å levere økonomisk informasjon til styre eller ledelse, samtidig som det gir det mulighet til å styre virksomheten ved bruk av data og relevante nøkkeltall.

Se alle integrerte rapporteringsløsninger

Visma AutoCollect: Betalingsoppfølging og inkasso

Å følge opp kunder og betalinger kan kreve mye tid og energi. Hvis du vil spare tid ved å sette bort den oppgaven, gir det mening å velge en løsning som er så automatisk som mulig. Visma AutoCollect, og flere andre, leverer inkassoløsninger som er tett koblet til Tripletex. 

Løsningen følger opp fakturaene som ikke betales i tide. Du kan selv legge opp når og hvordan Kravia skal gå i dialog med kunden. Status og aktiviteter vises direkte i Tripletex slik at du alltid er oppdatert på fremdriften. Når betalingen kommer inn, kan transaksjonen bokføres helt automatisk, eller legges inn som et forslag i Tripletex. 

Med en inkassoløsning integrert i Tripletex kan faktureringen bli så enkel som send og glem.

Se alle integrerte inkassoleverandører

PCKasse: Koble kassen til regnskapet

Hvis du har et fysisk utsalgssted, er sjansen stor for at du trenger en kasseløsning. Det betyr ikke at du trenger å bruke mye ekstra tid på kassarapporter og dagsoppgjør. 

Med et integrert kassasystem som PCKasse sendes både regnskapstall og faktura automatisk over til Tripletex. På denne måten blir regnskapet fortløpende oppdatert, og du får muligheten til å sende faktura fra Tripletex. 

En kobling mellom regnskap og kasse sparer ikke bare tid og arbeid. Faren for feil reduseres også kraftig når data overføres automatisk. 

Se alle integrasjoner mot kassesystemer

Mystore: Koble nettbutikken til regnskapet

På samme måte som for et kasseapparat kan en kobling mellom nettbutikk og Tripletex kutte både i dobbeltarbeid, feilkilder og tidsbruk. Mystore leverer en løsning for nettbutikker som kan kobles tett til Tripletex.

Integrasjoner av denne typen lar nettbutikken sende informasjon om bestillinger og betalinger direkte til regnskapssystemet. Slik holdes regnskapet og varebeholdningen løpende oppdatert, og behovet for manuell oppfølging reduseres til et minimum. 

Se alle nettbutikk-integrasjoner

Autogear: Enklere kjøregodtgjørelser

Bedrifter som har folk på veien benytter seg ofte av en elektronisk kjørebok. Slik sikrer de riktig kjøregodtgjørelse for de ansatte, oppfyller krav fra myndighetene, og unngår å bruke tid på manuell føring. 

En elektronisk kjørebok, som Autogear, kan gjøres enda smartere og mer effektiv dersom den kobles til Tripletex. Da vil turene og bompengene dukke opp som ferdig utfylte reiseregninger i Tripletex – klare for å sendes til godkjenning. 

Regnskapsføring av kjøregodtgjørelser blir raskere og enklere, og i tillegg kan turene knyttes til prosjekter i Tripletex, slik at de kan brukes som fakturagrunnlag. 

Se alle integrasjoner innen reiser og utlegg

Integrasjonseksperter: Det du trenger

I tillegg til eksemplene over finnes det hundrevis av andre systemer som enkelt kan kobles sammen med Tripletex. Noen, som bankintegrasjoner er aktuelle for alle bedrifter og bransjer, men ofte er det behov for noe mer spesialisert. 

Alt fra frisører til bilverksteder har fått utviklet egne koblinger mellom fagsystemer og Tripletex. Du kan nemlig selv lage, eller få hjelp til å lage, integrasjoner som dekker nettopp ditt behov. 
Kanskje har du en idé til hvordan noe kan gjøres enklere eller bedre ved hjelp av en integrasjon, i så fall kan du kontakte en integrasjonsekspert som kan sette opp og utvikle integrasjoner på bestilling.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.