Hvordan føre regnskap selv

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen.

Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir stadig mer brukervennlige, bør du uansett ha noe kjennskap til regnskapsforståelse og regler før du setter i gang.

I mange tilfeller vil det nok være lurt å involvere en regnskapsfører, spesielt til rapportering av skattemelding og utarbeidelse av offisielt regnskap. Det beste må være å få en god fordeling og at du bruker tiden riktig på det du kan.

Hvor omfattende er virksomheten din?

Dersom du har få transaksjoner og ingen ansatte, blir regnskapet enklere. I hvertfall den løpende håndteringen av fakturering, kostnadsbilag, avstemminger og behandling av merverdiavgift.

Da er det også enklere å ta store deler av jobben selv. Men det kan likevel være fint å få en regnskapsfører til å se over tallene for deg.

Hva må du ha kjennskap til?

Her er noen eksempler på konkrete spørsmål som gjerne dukker opp når du fører regnskapet. I denne sammenheng må du kjenne til regelverket.

  • Hvilke krav er det til dokumentasjon av kjøp og salg?
  • Kan selskapet foreta transaksjoner med nærstående parter?
  • Kan selskapet låne ut penger til en aksjonær?
  • Skal aksjonæren ta ut lønn eller utbytte?
  • Skal utgiftsgodtgjørelsen innberettes?
  • Får selskapet skattemessig fradrag eller fradrag for inngående merverdiavgift?
  • Hvordan skal eiendelen verdsettes i regnskapet?
  • Har selskapet en forsvarlig egenkapital og likviditet?
  • Når og hvordan skal selskapet rapportere og betale til offentlige myndigheter?
  • Hvordan skal man utarbeide årsregnskapet og skattemeldingen?

Få 30 % avslag på kurs

20. mars holder Sticos kurs: Fører du regnskapet selv? Dette må du vite.
Sticos tilbyr alle kunder av Tripletex 30 % avslag på kurset! Benytt koden Tripletex30 ved påmelding.

Meld deg på her

Hvilke konsekvenser kan feil i regnskapet få?

Om du gjør feil kan det føre til feil grunnlag for dine beslutninger og i rapporteringen til banken. En annen konsekvens kan være at du ikke ser risikoer rundt likviditet, og styrer virksomheten i feil retning. Dette kan føre til at selskapet driver for andres regning og risiko, dersom du ikke ser faresignalene.

Binding av midler i varelager og kontroll med kundefordringer er noen av postene som man må følge opp med tanke på likviditet. Stor omsetning er lite verdt hvis man ikke får inn pengene, og lageret må ha en viss omløpshastighet for å få kontantstrøm. Regnskapet er også grunnlag for betaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skatt. I den sammenheng er det viktig at det er riktig rapportering.

Hva bør du gjøre?

Benytt deg av et brukervennlig regnskapsprogram som Tripletex. Da samler du alt du trenger i ett system, som til en hver tid er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler. Med Sticos sine oppslagsverk og kurs kan du få en trygghet for at du følger regelverket. Dette gir deg et godt grunnlag for å kunne føre deler eller hele regnskapet selv.

Og er du usikker, er det smart å koble på en regnskapsfører.

Spørsmål

Et litt
lengre
svar

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.