Hvordan søke om lån for din bedrift

De vanligste formene for bedriftsfinansiering er kassekreditt og flerårige nedbetalingslån. Kassekreditt er beregnet på kortsiktige behov, mens flerårige lån er mer strategiske investeringer i for eksempel arbeidsmaskiner eller eiendom. 

Hvordan bør du gå frem når du skal søke om finansiering for din bedrift?

Forberedelse

Før du søker om lån er det viktig at du forbereder deg godt. Du bør ha tenkt i gjennom hvor mye penger bedriften trenger, og hva de skal brukes til. Det er også viktig å ha en realistisk plan for hvordan lånet skal betjenes. Hvis det er en investering som skal skape inntekter i fremtiden bør du ha en klar formening om inntektspotensialet investeringen gir, og hva du sitter igjen med etter å ha betalt renter og avdrag. Og hva kan du stille som sikkerhet for lånet?

Forretningsplan

Banken vil gjerne se en solid forretningsplan som viser at du har tenkt nøye gjennom hvordan bedriften skal drives og vokse. Forretningsplanen bør inkludere:

 • en beskrivelse av bedriften 
 • markedsanalyse 
 • salgs- og markedsføringsstrategi 
 • økonomiske prognoser 

Når du lager prognoser er det alltid lurt å lage både «best case», «worst case» og forventet prognose. Det er alltid vanskelig å spå fremtiden, men realisme i prognosene er avgjørende.

Regnskap og budsjetter

Banken vil gjerne se selskapets siste årsregnskap, samt budsjett for det kommende året. Dette gir en forståelse av bedriftens økonomiske situasjon, og evne til å betjene lånet. Banken vil også hente inn både resultat og balanseregnskap, slik at de får innblikk i hvordan driften av selskapet er, og hvordan bedriften er finansiert i dag.

Møte med banken

Når du har alt klart, er det tid for å avtale et møte med banken. I dette møtet bør du presentere forretningsplan og budsjett, og forklare hvorfor du har behov for finansiering. Vær forberedt på å svare på spørsmål om både bedriften og din egen økonomiske situasjon. 

Søknadsprosessen

Hvis banken er positiv til søknaden må du legge inn en formell søknad via et søknadsskjema. Da er det viktig at den som søker har signaturrett eller prokura på vegne av selskapet.  I noen tilfeller kan du sende inn søknaden elektronisk, uten å ha gjennomført et møte med banken i forkant. Banken vil deretter foreta en kredittsjekk av både deg og selskapet, og deretter vurdere søknaden.

Flere faktorer avgjør om du får finansiering

Det er flere faktorer som spiller inn når banken vurderer en lånesøknad. Noen av de viktigste er:

 • Betalingsevne
  Banken vil vurdere om bedriften har tilstrekkelig inntjening til å betjene lånet. De vil se på både historiske regnskap og fremtidige prognoser.
 • Sikkerhet
  Banken vil gjerne ha sikkerhet for lånet, for eksempel i form av eiendom, maskiner eller kausjon. Jo bedre sikkerhet du kan stille, jo større er sjansen for å få lånet.
 • Ledelse
  Banken vil vurdere kvaliteten på bedriftens ledelse. Erfaring, kompetanse og tidligere resultater er alle faktorer som spiller inn.
 • Marked og bransje
  Banken vil vurdere markedet bedriften opererer i, og de risikoer og muligheter som finnes i bransjen. Noen bransjer er veldig konjunkturutsatte, mens andre blir sett på som høyrisiko-bransjer av andre årsaker.

Lynrask søknadsprosess

finansiering bedrift

Visste du at Tripletex og Aprila Bank har utviklet en enkel og lynrask prosess for å søke om finansiering? Nå kan du søke om kassekreditt direkte fra Tripletex, slik at du kan fokusere på det du gjør best – å drive bedriften din. Du kan også sjekke hvor mye du kan låne – et uforpliktende tilbud presenteres i løpet av sekunder.  Les mer om kassekreditt, eller aktiver løsningen under Bank – Kassekreditt i Tripletex.


Denne saken ble opprinnelig skrevet av Aprila Bank, og er senere oppdatert av Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.