Bilde av kyr som beiter på en eng som illustrasjon på regnskapsprogram for bønder

Regnskapsprogrammet Tripletex er bygget slik at flest mulig, også dem uten regnskapserfaring, skal kunne ta i bruk systemet. Det betyr at det per nå ikke er tilrettelagt spesielt for ulike bransjer, som for eksempel bønder. Det er likevel enkelt å føre regnskap i Tripletex for deg som er bonde eller jobber innen landbruk, og det er grunnen til at mange velger systemet til sitt gårdsregnskap.

Der det ikke finnes spesifikke løsninger for primærnæringen, kan du bruke enkle workarounds for å komme i mål.

Kontoplan for deg som driver med landbruk

Regnskapsprogram tilpasset landbruk har kontoer spesialtilpasset til landbruket. Dem vil du ikke finne igjen i Tripletex, men dette finnes det en enkel løsning på. 

Både Tripletex og landbruksnæringene bruker norsk standard kontoplan. Dermed fører du enkelt på en konto i samme kontointervall som du ville gjort i et landbruksspesifikt regnskapssystem. Da vil stort sett de registrerte transaksjonene bli behandlet riktig i systemet, uten at du trenger å foreta en stor tilrettelegging av kontoplanen.

I tillegg har du selvsagt muligheten til å opprette nye konti i regnskapet. Du kan også endre navn på eksisterende konti, slik at det blir lettere å lese rapportene.

Innhenting av bilag via landbrukets dataflyt

Dersom du henter inn bilag i regnskapet via landbrukets dataflyt, så er dessverre dette noe Tripletex ikke støtter per i dag. Imidlertid har vi veldig lyst til å gjøre det mulig å importere avregningene dine, så vi vil jobbe for å få på plass en løsning for dette etter hvert, slik at vi kan levere et totalt regnskapsprogram for bønder.

Spesielt om føring av regnskap for deg som har skogbruk

Dersom du driver med skogbruk og har skogbruksnæring av en viss størrelse, så skal resultatet innom en tømmerkonto. 20 % av denne overføres som næringsresultat til skattemeldinga. Tømmerkontoen skal brukes for å utjevne store variasjoner i inntekter og kostnader mellom år, og næringsresultat og skattebelastningen blir da noe jevnere fordelt. Selv om TT ikke takler dette automatisk, er det ikke noe problem å føre dette manuelt.

Hvordan fungerer det med mva-oppgaver for landbruk i Tripletex?

Tripletex støtter automatisk innlevering av alminnelige mva-oppgaver, men ikke de landbruksspesifikke skjemaene. For eksempel er det støtte for RF-0002 Mva for den alminnelige næringen, men ikke for RF-0004 Mva for primærnæringen. Imidlertid har du tallene du trenger i Tripletex, slik at du kan legge inn disse i Altinn.

Det er også fullt mulig å bruke mulig å bruke Tripletex dersom du skal levere både den alminnelige mva-oppgaven og den for primærnæring. Da tar du ut avdelingsvis mva-spesifikasjon som grunnlag for å levere manuelle oppgaver.

Hvordan sender du inn mva-oppgaver for landbruket?

Dersom du i dag driver med flere næringer, klarer ikke Tripletex å skille på de ulike næringene ved å sende inn en mva-melding per næring.

Det løser du ved å levere meldingene manuelt på skatteetaten.no. Det medfører ikke mye ekstraarbeid, fordi du i Tripletex-systemet enkelt kan ta ut grunnlaget du trenger for å sende inn mva-oppgavene. Ved å føre de forskjellige næringene dine på forskjellige avdelinger, klarer systemet å skille på ulike næringer for deg.

Per i dag kan Tripletex ikke sende mva-melding for primærnæringen direkte til skatteetaten.no. Du kan derimot ta ut en kontospesifikasjon på mva-kontoene, slik at du har tallene du trenger for å registrere oppgaven manuelt. Du skal heller ikke se bort fra at vi om et år eller to også har en løsning på plass for automatisk innsending av mva-meldingen for primærnæring.

Slik sender du inn mva-meldingen manuelt på skatteetaten.no

Klikk her for å komme til mva-oppgaven for primærnæring på skatteetaten.no. Sjekk deretter summene på de ulike linjene i Tripletex og legg dem inn på tilsvarende steder på RF-0004 på skatteetaten.no.

Kontroller til slutt at summen til gode/ å betale blir lik i Tripletex og Altinn.

Selvangivelse og næringsoppgaver for bønder

Tripletex har utviklet en helt ny årsoppgjørsmodul som er tilpasset den nye skattemeldingen. Vi forventer å kunne støtte innsending av pliktig næringsoppgave for primærnæringene for inntektsåret 2023.

Årsoppgjørsmodulene er en integrert del av Tripletex´økonomisystem, slik at du slipper å eksportere og importere data. Når transaksjoner er blitt registrert én gang i systemet, blir det automatisk tatt hensyn til dette i alle andre deler av systemet. Alt oppdateres umiddelbart.

Avskrivninger beregnes automatisk. Ved å trykke på knappen “FixIt” blir dette bokført automatisk. Dette gjelder i tillegg for en del oppgjørsposter og andre nødvendige registreringer du må gjøre i forbindelse med innsendelsen av næringsspesifikasjonen til skattemeldingen.

Mål om å bli et fullverdig regnskapsprogram for bønder

Selv om det meste av landbruksspesifikke behov allerede kan løses ved hjelp av workarounds i Tripletex, jobber vi i Tripletex med å få på plass egne løsninger her. Vi forventer å ha på plass et fullverdig regnskapsprogram for bønder og landbruket fra regnskapsåret 2024.

Nysgjerrig på om Tripletex allerede kan løse det du har behov for? Prøv Tripletex gratis her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.