Er det snart tid for å utbetale feriepenger? Her får du noen tips til hva som kan være greit for deg som arbeidsgiver å tenke på.

Utbetaling av feriepenger

Ifølge Ferieloven §11 kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas ut. Dette for å kompensere for lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles tilsvarende etter feriens lengde. Feriepengene skal da i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Likevel er det mest vanlige at bedrifter utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Dette fordi de aller fleste har hovedferien sin i løpet av sommeren.

Les også: Hva koster egentlig en ansatt?

Slik gjør du det i Tripletex

Utbetalingsmåned for feriepenger, feriepengesatsen og lignende som er standard for bedriften finner man under Lønn > lønnsinnstillinger i Tripletex. Beregning av ferietrekk håndteres automatisk i systemet.

Dersom en ansatt har feriedager eller feriepengesats som avviker fra det som er standard i bedriften, registreres dette i den ansattes arbeidsforhold under Ferie.

Ved aktivt arbeidsforhold skal det holde å velge ny lønnsutbetaling. Fjorårets feriepenger vil da komme med automatisk.

Når man velger legg til lønnsrader og huker av for feriepenger for fjoråret vil det automatisk bli huket av for lønn i trekk for ferie: månedslønn og lønnskorreksjon for ferie. Dette gjelder kun ansatte som har fastlønn, ikke timelønn.

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Feriepengene utbetales normalt året etter opptjeningsåret, altså i ferieåret. Unntaket er dersom arbeidsforholdet opphører. Da skal alle opptjente feriepenger, eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Dette gjelder både feriepenger opptjent året før (ferien ikke avviklet) og feriepenger opptjent i opphørsåret. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Les også: Skatter man av feriepenger?

Slik gjør du det i Tripletex

Nå i mai kan du bli med på webinar og få en innføring i hvordan du utbetaler feriepenger i Tripletex. Meld deg på her.

Hvis en ansatt tidligere har vært bruker i Tripletex, men nå har sluttet, er det ikke nødvendig å opprette et nytt arbeidsforhold på den ansatte. Det som er viktig å merke seg er at innstillingen Tillat registrering av timer, reiseregninger, m.m på brukeren må være på. Slik at vedkommende kommer som et valg når man oppretter ny lønnsutbetaling.

Når man skal opprette en ny lønnsutbetaling via Lønn > ny lønnsutbetaling må man huke av for vis ansatte som har sluttet øverst på siden. Dersom den ansatte skal ha utbetalt årets feriepenger i tillegg til fjorårets feriepenger må man klikke på legg til lønnsrader i lønnsutbetalingen og velge feriepenger for i år.

Se nærmere på innstillinger og steg for steg beskrivelse for utbetaling av feriepenger her.

 

Se flere gode tips&triks her

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Starte egen bedrift? Tips, triks og gode råd

Hvordan starte egen bedrift? Har du allerede en god forretningsidé, men vet ikke helt hvor du skal starte? Her får du noen tips som hjelper deg i gang med din…

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

To år med hjemmekontor viste at fysiske møter enkelt kan erstattes med Teams, Google Meet eller Zoom, alt tyder på at effektiviteten snarere har gått opp enn ned, de introverte…

Les mer

Alltid eFaktura: En enklere løsning for både deg og kundene dine

Å sende ut faktura elektronisk til både bedrifter (EHF) og sluttkunder (eFaktura) kan bidra til en mer automatisert hverdag. Mindre manuell håndtering, færre feil og færre forsinkede betalinger er bare…

Les mer