Utbetaling av feriepenger

Dette sier ferieloven om utbetaling av feriepenger

Ifølge Ferieloven §11 kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas ut. Dette for å kompensere for lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles tilsvarende etter feriens lengde. Pengene skal da i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Likevel er det mest vanlige at bedrifter utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Dette fordi de aller fleste har hovedferien sin i løpet av sommeren.

Les også: Hva koster egentlig en ansatt?

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Normalt utbetales feriepenger året etter opptjeningsåret, altså i ferieåret. Unntaket er dersom arbeidsforholdet opphører. Da skal alle opptjente feriepenger, eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Dette gjelder både feriepenger opptjent året før (ferien ikke avviklet) og feriepenger opptjent i opphørsåret. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Les også: Skatter man av feriepenger?

Slik gjør du det i Tripletex

Se nærmere på innstillinger og steg for steg beskrivelse for utbetaling av feriepenger her.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.