Alltid eFaktura

Å sende ut faktura elektronisk til både bedrifter (EHF) og sluttkunder (eFaktura) kan bidra til en mer automatisert hverdag. Mindre manuell håndtering, færre feil og færre forsinkede betalinger er bare noen av fordelene. Dette er altså en løsning som kan føre til bedre likviditet for bedriften.

I tillegg er dette et mer miljøvennlig alternativ. Med elektronisk fakturering kommer fakturaene nesten ferdig utfylt – man slipper altså å taste inn beløp, kontonummer og KID-nummer.

Enklere for kundene dine med eFaktura

eFaktura er etterhvert blitt et kjent begrep, og noe de fleste privatpersoner er kjent med fra tidligere. Mange nordmenn benytter seg allerede av formatet for å betale for strøm, internett, telefon og lignende. 

Bedre likviditet, tryggere utsending og færre feil

  • En elektronisk faktura kommer alltid frem. Det er tryggere for både deg og kundene dine
  • Unngå fakturavedlegg som havner i spamfilteret
  • Enklere håndtering minsker risikoen for feil og øker sannsynligheten for rask betaling
  • Mindre manuell håndtering gir en bedre opplevelse for kundene dine

Alltid eFaktura

Til nå har det vært nødvendig å inngå avtale om eFaktura enkeltvis, noe som har ført til at utsendingsmetoden hittil har vært aller mest utbredt ved abonnementsfakturering. Nå blir det mye enklere å benytte seg av eFaktura, fordi du som bedrift slipper å inngå særskilte avtaler med hver enkelt kunde. Fra 15. mai 2022 kommer det nemlig nye regler for eFaktura, en endring som av mange omtales som eFaktura 2.0. Disse reglene innebærer at det vil kreves en generell aksept for eFaktura. Dette omtales som “Ja takk til alle(JTTA), “eFaktura fra alle” eller “Alltid eFaktura”, avhengig av hvilken bank eller betalingsapp man bruker. Dersom aksept for “Ja takk til alle” ikke gjennomføres innen 15. mai 2022, vil kundene dine ikke lenger kunne motta eFaktura etter denne datoen.

Nå får du forslag til sendetype direkte i fakturadialogen i Tripletex! Det vil si at det blir enda enklere å benytte eFaktura når du fakturerer privatkunder. Ved fakturering vil du nå nemlig få opp forslag til sendetype. Vi gjør et automatisk søk mot bankenes felles avtale- og betalingskravregister for å sjekke om kundene dine ønsker å motta eFaktura, og foreslår sendemåte basert på om det er gitt generell aksept eller ikke.

Her kan du lese mer om eFaktura i Tripletex

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.