Sky Accounting gir sine råd om årsoppgjøret

Skrevet av Charlotte Thjømøe i Sky Accounting

Sky Accounting bygger tjenestene sine rundt automatisering. De kjenner sine kunder og sammen har dere en løpende arbeidsfordeling. Det gir deg et alltid oppdatert regnskap og tilgang på god rådgivning i hverdagen.

Årsoppgjøret handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det går med bedriften.

Det viktigste først – hvilke datoer må du forholde deg til med tanke på årsoppgjøret?

Det er mange frister for å komme ajour med et regnskapsår. Alt av bilag/ dokumenter/ fakturaer må bokføres i året det gjelder. Utover a-melding og mva-melding, er det disse fristene som gjelder:

 • 31. januar: levering av aksjonærregisteroppgaven.
 • 1. februar: levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte.
 • 31. mai: levering av skattemelding.
 • 31. juli: levering av årsregnskap.

Hva er skattemelding og årsregnskap, og kan jeg gjøre det selv?

 • Skattemelding viser en oppsummering over skattbare inntekter og formue.
 • Årsregnskap er selve regnskapet bedriften presenterer utad – og det innehar også noteopplysninger!

Hvorvidt du kan gjøre årsoppgjøret selv avhenger av kompleksiteten til regnskapet og kompetansen din. Men ja – begge deler kan i praksis leveres direkte via Altinn sine løsninger for skattemelding og årsregnskap.

Burde du gjøre skattemeldingen og årsregnskapet selv? Få tips og potensielle fallgruver her.

Hva er noter?
Alle som har regnskapsplikt må også utarbeide og levere noteopplysninger. Noter er ytterligere informasjon til resultat- og balansepostene.

I Regnskapsloven kapittel 7 finner du minimumskravene til noteopplysninger for små foretak. Alt i alt betyr det å utdype informasjonen når det blant annet kommer til regnskapsprinsipper, lønn, fordringer, gjeld, antall ansatte, egne aksjer, investeringer i datterselskap, lån og sikkerhetsstillelser med mer.

Hvem må levere skattemelding og årsregnskap?

Skattepliktige selskaper må levere skattemelding. Er du enkeltpersonforetak eller AS må du derfor levere skattemelding. Enkelte organisasjoner er fritatt. Den som driver virksomhet skal uoppfordret sende næringsoppgave sammen med skattemeldingen.

Regnskapspliktige (aksjeselskap mm.) skal i tillegg levere årsregnskap, som inkluderer resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt revisjonsberetning (for selskap som har revisor).

Bokføringsplikt og regnskapsplikt – hva betyr det?

Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap etter bokføringsreglene. Alle som leverer MVA-meldinger eller næringsoppgave er bokføringspliktige. Vi skiller på blant annet mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

ENK

 • Et enkeltpersonforetak med inntekt under 50 000 kr i året er unntatt fra å levere næringsoppgave, og dersom foretaket ikke leverer MVA-meldinger er du ta unntatt fra bokføringsplikten. Du må allikevel kunne dokumentere alle inntekter og kostnader, for å vise at du ikke er bokføringspliktig. 
 • Det vil si at ENK med inntekt over 50 000 kroner i året, er bokføringspliktige.
 • Enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller har ansatte som utgjør 20 årsverk er regnskapspliktige – det vil si at disse må levere et årsregnskap, som minimum består av resultat, balanse og noter.

AS

 • Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt og regnskapsplikt, som betyr at man må føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften, og man må levere årsregnskap.

Hva må jeg ta stilling til for selskapet mitt når jeg avslutter året?

Dette avhenger av hva slags type bedrift du driver, og om du driver et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Det anbefales som minimum at du tar en titt på disse tingene:

 • Alle bankkontoer skal stå med riktig saldo i regnskapet per 31.12 (det samme tallet både på bankutskriften og i regnskapet)
 • Dersom selskapet har varelager, må dette telles før 31.12 og ha riktig saldo med bakgrunn i kostpris
 • Eventuelle kontantbeholdninger telles per 31.12
 • Dersom du har utført arbeid i år, men som du ikke har fakturert enda, – så skal dette avsettes i regnskapet

3 gode tips til et ryddig årsoppgjør

Med disse 3 stegene vil du skape en god rutine og et godt grunnlag for årsoppgjøret: 

 • Lag deg egne frister, og hold av tid i kalenderen din
 • Skill privat og bedrift fra hverandre, og skaff deg en bedriftskonto
 • Pass på å følge opp frister gjennom hele året, eksempelvis:
  • Fortløpende: Fakturaer og registrering av regninger
  • Hver måned: A-melding, bankavstemming, avstemme regnskap
  • Annenhver måned: MVA-rapportering 

Se alle våre tips til årsoppgjøret her.


Kom i gang med Tripletex årsoppgjør

Med en forenklet skattemelding i det samme brukervennlige systemet som du fører regnskap i, har årsoppgjør aldri vært enklere!

Allerede Tripletex-kunde?

Da kan du selv aktivere modulen. Logg deg inn med din Tripletex-bruker, klikk på Selskap, «Mitt abonnement» og aktiver årsoppgjør.

I menyen i høyre hjørne har du alltid tilgang til hjelpeartikler og annen dokumentasjon som hjelper deg på vei om det er noe du er usikker på. I tillegg kan du selvfølgelig ta kontakt med våre hyggelige rådgivere om du trenger hjelp. 

Kontakt oss

Ta kontakt og snakk med en av våre hyggelige medarbeidere. De veileder deg gjerne, og gir deg svar på det du måtte lure på. 

Lykke til med årsoppgjøret!

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!