Der har de robotisert og effektivisert regnskapsprosesser i 15 år. Likevel er de forsiktige med å spå slutten for regnskapsføreren. VIEW Ledger satser på teknologi, og bruker Tripletex for å tilby løsninger kundene har bruk for.

Teknologi i sentrum

Selv om de har hatt IT, teknologi og effektivisering i sentrum siden starten, har VIEW Ledger større behov for folk enn noen gang. Det forteller Stian Brandvold, salg- og markedsdirektør. I VIEW Ledger bruker de teknologi for å gjøre regnskapsarbeidet raskere, mer nøyaktig og tilpasset kundens behov. Da må det fremdeles mennesker til.

– Vi er et teknologidrevet selskap som er gode på økonomi- og regnskapsprosesser, og tilbyr tjenester med teknologien som utgangspunkt. Teknologiutviklingen driver tjenestene våre fremover, og vi ser på mulighetene som finnes for å løse kundenes problemer.

Kjetil Hammersmark, system- og IT-ansvarlig i VIEW Ledger, forteller hvordan de utnytter mulighetene i økonomisystemet Tripletex for å løse disse behovene.

– Tripletex har mange gode løsninger for store og små bedrifter. I tillegg finnes det mange koblinger og muligheter for å få økonomisystemet til å snakke godt sammen med andre systemer og løsninger, forteller Hammersmark.

Resultatet er ofte løsninger med stor grad av automatikk og samspill mellom ulike tjenester.

– Når det finnes tilgjengelige koblinger og løsninger som kan løse problemer for kundene våre, så utnytter vi dem. Hvis det ikke finnes noe tilgjengelig så har vi en utviklingsavdeling som gjør oss i stand til å løse ting på egen hånd, forteller Hammersmark.

 Stian Brandvold og Kjetil Hammersmark i VIEW Ledger
TEKNOLOGIDREVNE: Stian Brandvold og Kjetil Hammersmark i VIEW Ledger utnytter teknologi for å vokse i et krevende marked.

Strategi som fungerer

– Målet vårt er å vokse raskere enn bransjen, og det gjør vi, sier Brandvold. Han er tydelig på at strategien om å være teknologidrevet har bidratt til at de er i en posisjon som lar de ansatte flere folk, i stedet for å skalere ned.

– Nå har vi 3000 kunder, og du finner ikke en eneste perm i lokalene våre, påpeker Brandvold. Han mener det er store ulikheter i bransjen. – Når du besøker andre i bransjen som hevder å være teknologidrevne, så ser du omtrent ikke vinduene bak alle permene. Det er ikke de leverandørene kundene vil ha, sier han.

«Kundene forstår raskere enn byråene at de blir akterutseilt, og går til andre, mer teknologisk drevne byråer.»
– Stian Brandvold, VIEW Ledger

Brandvold skisserer en situasjon som høres alt annet enn bærekraftig ut. – Kundene forstår raskere enn byråene at de blir akterutseilt, og går til andre, mer teknologisk drevne byråer. Timeprisen går nedover i takt med tidsbruken. Før eller siden får du misfornøyde kunder eller ansatte, sier Brandvold. – Sannsynligvis begge deler, skyter Hammersmark inn.

Les også: Har vokst fra to til 70 ansatte på to år

En del av strategien er å spesialisere seg på det skybaserte økonomisystemet Tripletex. Tripletex startet med skybaserte løsninger i 2002, og er nå en veletablert aktør som har hatt nyskapende teknologi som varemerke siden starten.  

– Vi er veldig opptatt av stabilitet, og mener at teknologi og riktige, langsiktige partnerskap er den beste måten å oppnå det på, forteller Brandvold.

Effektive, ikke arbeidsledige

– Systemene begynner å bli veldig gode nå, men fremdeles er det en del prosesser der mennesker må inn å gjøre jobben, forklarer Brandvold. I takt med at de enkleste oppgavene forsvinner dukker det opp andre oppgaver som må løses.

«Det blir ikke mindre arbeid, bare annet arbeid.»
– Stian Brandvold, VIEW Ledger

– Kundene blir mer involverte og har andre krav til regnskapsføreren enn tidligere, fortsetter Brandvold, som forteller at mye av tiden som frigjøres brukes som rådgiver og sparringspartner for kundene. – Det blir ikke mindre arbeid, bare annet arbeid.

– Vi blir på mange måter kundenes økonomiavdeling, utdyper Hammersmark. – Ved å være tilgjengelig med rask, oppdatert informasjon blir det mulig for kundene våre å ta beslutninger i et mye høyere tempo enn tidligere.

Opptatt av helheten

– Vi vil tilby løsninger folk trenger og har bruk for, fortsetter Brandvold. – Da er det ikke nok å ta i bruk et moderne regnskapsprogram, og jobbe på samme måte som før. Vi må se det store bildet, og forstå hvordan teknologi passer inn for å kunne løse de store problemene og ta ut gevinster av betydning, sier han.

Han forteller om et tankesett der teknologien er fullstendig sidestilt med økonomien, og hvordan teknologi ikke bare er et verktøy for byrået, men selve utgangspunktet og ledestjernen for driften. Brandvold forteller at selv om noen kommer inn først og fremst for å få bistand med regnskapstjenester, skal det ikke være nødvendig å oppsøke en rekke andre leverandører eller konsulenter. – Vi vil være i stand til å se det store bildet, gi de gode rådene, og gjøre de riktige valgene.

– Her er vi opptatt av både regnskap, økonomi og IT, men verdien ligger i skjæringspunktene der de tre møtes, oppsummerer Hammersmark.

Les også: Må du ha regnskapsfører?

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.