Vi har tatt en prat med to eksperter, Kathrine Andersen Tåsåsen, daglig leder i Rg Regnskap og Kjetil Brandsvoll Hammersmark, systemkonsulent i View Ledger, om hvilke tips de har for å få en god avslutning på fjoråret og en super start på det nye regnskapsåret.

Men først, hva er egentlig et regnskapsår?

Regnskapsåret er i de fleste tilfeller det samme som et kalenderår, altså fra 1. januar til 31. desember. Men det finnes noen unntak, for eksempel kan virksomheter som nylig har etablert seg ha regnskapsår som er både mer eller mindre enn et kalenderår. Samtidig er det en maksgrense på 18 måneder, altså halvannet år.

Hvis du for eksempel etablerte et selskap i august 2018, kan du velge å ikke utarbeide et årsregnskap for fem måneder. Disse fem månedene må da legges sammen med kalenderåret for 2019, slik at regnskapsåret totalt blir 17 måneder langt.

Hva hvis jeg driver en virksomhet som er sesongavhengig?

Noen selskaper sin aktivitet, som for eksempel skianlegg og fotballskoler, er sesongavhengig. Disse kan velge å ha et såkalt avvikende regnskapsår, hvis det gir dem bedre oversikt og informasjon til å ta de riktige beslutningene og drive virksomheten sunt. Et selskap som driver skianlegg på vinteren kan velge å la regnskapsåret starte på sommeren ett år til sommeren året etter, i stedet for å følge det vanlige regnskapsåret, fra januar til desember.

Dette gjør man for å få bedre oversikt over hvordan driften gjennom sesongen har vært ut fra årsregnskapet. I motsetning til et vanlig kalenderår, hvor driften før og etter jul ville blitt delt opp i to ulike resultatregnskap.

Hva er det viktigste for å få en god start på regnskapsåret?

– Det er å ha orden, forteller Kathrine Andersen Tåsåsen i Rg Regnskap. – Vi erfarer ofte at man surrer med overgangen fra ett år til et annet regnskapsår. For eksempel hva som hører til hvilket år. Det er alltid fakturadatoen som avgjør dette. Pass derfor på at du fører fakturaen og kostnaden eller inntektene i riktig regnskapsår ut fra fakturadatoen, og ikke forfallsdatoen. Dette er en feil vi ofte ser, og som gjerne følger med deg gjennom hele det nye regnskapsåret, fortsetter Tåsåsen. Hun ser heldigvis dette sjeldent hos kunder som bruker Tripletex, siden man fører fakturadato og ikke forfallsdato i systemet.

Kjetil Brandsvoll Hammersmark synes det er ekstremt viktig at man kommer tidlig i gang, og syntes det er en fin anledning til å gå gjennom og evaluere rutiner og prosesser, rett og slett se om det er noe man kan gjøre bedre og mer effektivt.

– Det er en fin anledning til å evaluere året som har vært. Man bør stille seg spørsmål om man bruker systemene, og integrasjonene man har tilgjengelig, på en så effektiv måte som mulig. Dette kan være lurt å gjøre i dialog med en regnskapsfører. I tillegg er selve oppskriften på en god start på regnskapsåret, en god avslutning på fjoråret. Rydd opp i gamle ting og kom à jour, fortsetter han.

Hva er det viktigste man bør tenke på før og i starten av regnskapsåret?

– Det er ekstremt viktig at man rydder opp i gamle poster så fort som mulig, uansett om det er åpne kunde- eller leverandørposter, så man ikke må drasse med seg dette langt inn i det nye året, sier Kathrine. Man må rett og slett ta en vurdering på om det er bedre å tapsføre det enn å vente på at noe skal skje, forteller Kathrine. Hun poengterer at man til slutt ender opp med et rotete regnskap hvis man ikke får lukket de åpne postene fra fjoråret.

Kjetil Brandsvoll Hammersmark er helt enig, og mener at man bør ta en kost/nytte-analyse på om det er verdt å bruke tid på å dra de åpne postene med seg inn i et nytt år. Han legger samtidig vekt på at det er viktig å lage seg gode rutiner. Sett av tid til regnskapet, sett frister og vær tro og lojal mot disse fristene. Hvis ikke så sklir det ut, og man får aldri fullført perioder fordi man alltid blir sittende med masse åpne poster. Dette er spesielt viktig hvis man har en virksomhet med ansatte som skal levere timelister og reiseregninger.

– Sett frister for når ting skal leveres, og vær tydelig på disse fristene. Da slipper man mye trøbbel, er et av Kjetils råd for hvordan man skal holde orden i regnskapet. Dette gjør at du får regnskap som du kan stole på, og at det ikke kommer masse opplysninger inn i etterkant av en periode.

Hva gjør man for å rette opp en dårlig start på regnskapsåret?

Det er midten av februar, og noen merker kanskje på kroppen at ting ikke er som det burde være med regnskapet til virksomheten sin. Hva bør man egentlig gjøre for å rette opp den dårlige starten og fortsette inn i resten av året med orden i sysakene?

Kathrine Andersen Tåsåsen synes man skal legge vekk synet på at man kan spare så mye penger på å gjøre alt på egenhånd.

– Vi ser gang på gang, spesielt hos selskaper i oppstartsfasen, at man skal spare på regnskapshonoraret ved å føre regnskapet selv. Resultatet av det er at det ofte blir to til tre ganger så dyrt når man til slutt hyrer inn en regnskapsfører fordi det tar tid å rydde opp i alle feilene, fortsetter hun. Gjør det du er god på, og sett bort det du ikke er så god på til de som kan det, er en læresetning hun mener flere virksomheter bør følge. Hvis du allerede har havnet skjevt ut ved for sen innsending av mva ved første termin i april, så er trenden at det bare baller på seg videre gjennom året.

Hun får støtte av Kjetil Brandsvoll Hammersmark som mener det er ekstremt viktig at man tidlig vurderer om man er i stand til fikse det selv, og at det er bedre å ta kontakt med en profesjonell før enn senere. – Det kan bli en kjedelig slutt på regnskapsåret hvis man ikke får en god start på regnskapsåret, avslutter Kjetil.

Fått en dårlig start og trenger hjelp?

I partnerkartet vårt finner du en geografisk oversikt over regnskapsførere som jobber med Tripletex. De kan hjelpe deg med å få en god start og avslutning, og stort sett alt annet innenfor økonomi og regnskap. Klikk her for å finne en regnskapsfører i nærheten av deg.

Husk i tillegg at hjelpesenteret vårt er fylt opp av gode hjelpeartikler og guider til hvordan du avslutter et årsregnskap, setter opp avvikende regnskapsår og mye annet.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.