Går du med planer om å kjøpe en virksomhet, eller er du nysgjerrig på verdien av din egen? Etter å ha lagt ned mye tid og innsats i å bygge opp en bedrift er det naturlig å ville ha betalt for jobben. Av samme grunn er det mange som overvurderer verdien av selskapet sitt. Noe annet er nesten ikke å forvente – man har jo gjerne både store planer for og høye tanker om et selskap man har lagt ned mye tid og innsats i. 

Å gjennomføre en verdivurdering av en virksomhet er en sentral del av enhver salgsprosess eller eierendring. Samtidig er det greit å være klar over at det kan være en omfattende prosess, med mange bevegelige deler og mange veier til målet. Her ser vi nærmere på noen prinsipper og begreper som det er smart å kjenne til, enten man ønsker å gjennomføre eller forstå en verdivurdering.

Verdivurdering av selskap – hvor skal du starte?

Før du kan regne ut hva et selskap er verdt må du finne en fremgangsmåte som er passer i din situasjon. Det er flere metoder for verdsettelse av en virksomhet, men de kan som regel plasseres i en av to kategorier, avhengig av hvilke verdier de vurderer.

Den første kategorien inneholder metoder for å beregne verdien av det du har, og kalles gjerne balansebaserte metoder. Dette omfatter vurderingen både av håndfaste ting, altså materielle verdier som utstyr, varelager og lokaler, i tillegg til mindre håndfaste ting, det vil si immaterielle eiendeler som for eksempel patenter og varemerker. 

Les også: Hva koster egentlig en ansatt din bedrift?

Den andre kategorien gjelder verdsettelsen av det man ikke har – ennå. Dette er kjent som inntjeningsbaserte metoder. Ved denne typen vurderinger ser man på selskapets potensiale for fremtidig inntjening, typisk gjennom å sette en nåverdi på fremtidige kontantstrømmer. For å ha nytte av denne typen verdivurderinger kreves det et grundig arbeid med tallgrunnlag og beregninger.

Hvilke metoder som er best egnet vil variere etter hva slags bedrift det er snakk om, og hva bedriften tjener penger på. Ofte kan en kombinasjon av ulike tilnærminger være hensiktsmessig for å danne seg et mest mulig komplett bilde av bedriftens verdi.

Ulik verdi for ulike kjøpere

Hensikten med en verdivurdering er jo som regel å anslå hva et selskap bør selges (eller kjøpes) for. Det som er vanskelig å prise inn i et slikt regnestykke, men som likevel er viktig å huske, er at eiendeler har ulik verdi for ulike aktører. 

Da er vi over på synergieffekter og strategiske verdier, som avhenger av kjøperens situasjon. Hvis anskaffelsen resulterer i stordriftsfordeler, tilgang på nye markeder, eller mindre konkurranse, så kan anskaffelsen være av stor verdi for riktig kjøper.

Siden disse mulighetene varierer mellom kjøpere, skiller vi mellom den strategiske verdien og verdien på foretaket alene, som vil være lik for alle potensielle kjøpere.

I hvor stor grad den strategiske verdien faktisk påvirker den endelige prisen avhenger av flere faktorer, som konkurransesituasjon, bransjeforhold og forhandlingsmakt.

Les også: Fra fysisk butikk til nettbutikk på rekordfart!

Som selger kan du også havne i den situasjonen at du sitter på noens store drøm. Det kan være alt fra et bakeri til et småbruk eller en nettbutikk. For noen kjøpere vil riktig selskap ha en verdi utover det rent finansielle. Hvis noen er på jakt etter nettopp det du har å tilby vil det gi deg som selger ekstra makt i en forhandlingssituasjon.

Mye som spiller inn på selskapets verdi

Det er ikke én korrekt måte å verdsette et selskap på, men det er nok mulig å finne flere måter som er feil. Det som er viktig å huske på er at kjøper og selger har motstridende interesser i en slik prosess. Risiko, investeringsbehov og inntjeningspotensiale vil snakkes opp av én part, og ned av en annen. Det samme gjelder betydningen av myke faktorer som forholdet til kunder og leverandører. Fasiten har man i alle fall ikke før kontrakten er signert. 

Derfor er det viktig å ha så mange fakta som mulig på bordet før man går inn i en forhandlingsfase. Ved å ha et oppdatert regnskap og god innsikt i selskapets økonomi kan du bidra til å gjøre verdivurderingen både raskere og mer nøyaktig. 

Hvis du vurderer å kjøpe eller selge en virksomhet kan du gjøre lurt i å kontakte en regnskapsfører. De har ofte mye erfaring med eierskifte og verdifastsettelser, og hjelper deg gjerne i prosessen.


Ønsker du bedre innsikt selskapets økonomi? Tripletex er økonomisystemet som har gitt 40 000 norske virksomheter bedre oversikt og kontroll over sin egen økonomi. 


Vi tror du også kan være interessert i…

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Slik bidrar Trefadder og timeføring i Tripletex-appen til et bedre klima

Timeføring gir ikke bare din bedrift løpende oppdatert oversikt – det kan også bidra til planting av trær, bedre klima og lokale arbeidsplasser. Trefadder har plantet Norges første kommersielle klimaskog.…

Les mer

Enklere regnskap for din bedrift – uansett hvor du er

Vi elsker ferie, nye opplevelser og late dager. Men hva om idyllen blir brutt fordi du glemte noe før du dro på ferie? Med kontoret i lomma kan du slappe…

Les mer

ERP-system – derfor bør du samle alle dine prosesser på ett sted

ERP-system, økonomisystem, forretningssystem – kjært barn har mange navn. Kort fortalt samler du en rekke systemer din bedrift trenger i en og samme løsning. Alt fra regnskap, faktura, lønn, timeføring…

Les mer