En smilende mann som jobber på en datamaskin i et travelt kontormiljø.

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår.

Under kan du se et utdrag fra et webinar, der statsautorisert regnskapsfører Tine Hammernes forklarer hva det skal beregnes feriepenger av:

For mer info kan du lese alt om ferieloven og feriepenger – både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ved ferie får man ikke utbetalt lønn, men feriepenger. Feriepengene dekker altså lønnsbortfallet. Men siden det er flere arbeidsdager i 5 uker enn en måned, blir det et trekk i feriepengene for å dekke opp de ekstra dagene.

Dette skjer automatisk i Tripletex, så både feriepenger og riktig ferietrekk kommer med på lønnskjøringen i den måneden man har satt opp at man skal ha feriepengeutbetaling.

Under forklarer vi hvordan ferietrekket og feriepengeutbetalingen beregnes i Tripletex.

Slik beregnes ferietrekket

En 5-dagers arbeidsuke tilsvarer 21,67 arbeidsdager per måned. En 5 ukers ferie inneholder 25 feriedager, altså 3,33 dager mer enn en månedslønn. Dermed blir ferietrekket en full månedslønn pluss 3,33 dager.

Tips: Du kan også regne det ut med vår ferietrekkalkulator.

Beregning av ferietrekk for 5-dagers uke

Regnestykket blir da:

BeskrivelseVerdiFormel
Ferie5 uker 
Antall feriedager255*5
Antall dager per år26052*5
Dager per måned21,67260/12
Differanse i antall dager-3,3321,67-25
EksempelVerdiFormel
Årslønn600.000 
Månedslønn50.000600.000/12
Dagslønn2307,6950.000/21,67
Trekk-7692,31-3,33*2307,69
Totalt trekk i lønn-57.692-25*2307,69

Hvordan feriepenger beregnes i Tripletex

Eksempel for ansatt med fastlønn:

  • Den ansatte har en årslønn på kr. 600.000,-.
  • Månedslønnen er 600.000 kr / 12 = 50.000 kr.
  • Opptjente feriepenger fra i fjor er 63.120 kr.
  • Totalt trekk i ferie er 7692,31 kr + 50.000 kr = 57.692,31 kr.

Tripletex foreslår følgende lønnsrader for utbetaling for en ansatt med fastlønn;

LønnsartKommentarBeløp
2000 FastlønnJuni 20xxkr   50.000
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   63.120
2028 Trekk i lønn for ferieKorreksjon månedslønn antall feriedager-kr   7692,31
2028 Trekk i lønn for ferieTrekk i lønn for ferie-kr  50.000
 Beløp til utbetalingkr   55.427,69

Eksempel for en ansatt med timelønn

Ansatte med timelønn skal ikke trekkes i lønn for ferie. Den ansatte får utbetalt opptjente feriepenger fra i fjor, men fordi den ansatte er timelønnet skal det ikke være trekk i lønn for ferie slik det gjøres for ansatte med fastlønn.

I dette eksempelet har den ansatte jobbet 28 timer i juni, og har en timelønn på kr. 210,-. Lønnen er trekkpliktig, og forskuddstrekk beregnes.

LønnsartKommentarBeløp
2001 Timelønn20xx-06-01 – 20xx-06-03  28*210kr    5880
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   19.046,44
6000 SkattetrekkGrunnlag 5 880, prosentrekk 35%-kr   2058
 Beløp til utbetalingkr   22.868,44

Hva med beregning av feriepenger for en over 60 år?

Det året en fyller 60 år får man en ekstra ferieuke per år. Dette vil påvirke både feriepengesatsen, som øker til 14,3 % (ved 5 ukers ferie) fra den ansatte er 59 år, og ferietrekket. I dette eksempelet beregnes feriepenger for 5-dagers arbeidsuke.

  • Den ansatte har en årslønn på kr. 410.000,-.
  • Månedslønnen er 410.000 / 12 = 34.166,67 kr.
  • Siden den ansatte er over 60 år og har en ekstra ferieuke, vil det trekkes 5 ekstra virkedager (korreksjon månedslønn antall feriedager).
  • Totalt trekk i ferie er 13.141,03 kr + 34.166,67 kr = 47.307,69 kr.
LønnsartKommentarBeløp
2000 FastlønnJuni 20xxkr   34.166,67
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   49.200,00
2017 Feriepenger ekstra ferieuke f.o.m. 60 årOpptjeningsår 20xxkr     9430,00
2028 Trekk i lønn for ferieKorreksjon månedslønn antall feriedager
(8.33 dager * dagslønn 1576.92)
-kr   13.141,03
2028 Trekk i lønn for ferieTrekk i lønn for ferie-kr  34.166,67
 Beløp til utbetalingkr   45.488,97

Skal du utbetale feriepenger til dine ansatte? Slik gjør du det i Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.