Hvordan beregnes feriepenger? Regnskapsfører Tine Hammernes, kvinne sitter ved skrivebord og smiler.

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår.

Alle har lovfestet rett til 4 uker og 1 dag ferie, som tilsvarer en feriepengesats på 10,2 %. Men siden veldig mange bedrifter har avtalt fem uker ferie, 25 dager, er også dette standard innstillinger i Tripletex.

Hvis din bedrift ikke har avtalt 25 dager, men kun har 21 dager ferie så må man inn på Lønn/Innstillinger og endre til 21 feriedager og 10,2 % feriepenger.

Under kan du se et utdrag fra et webinar, der statsautorisert regnskapsfører Tine Hammernes forklarer hva det skal beregnes feriepenger av:

For mer info kan du lese alt om ferieloven og feriepenger – både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ved ferie får man ikke utbetalt lønn, men feriepenger. Feriepengene dekker altså lønnsbortfallet. Men siden det er flere arbeidsdager i 5 uker enn en måned, blir det et trekk i feriepengene for å dekke opp de ekstra dagene.

Dette skjer automatisk i Tripletex, så både feriepenger og riktig ferietrekk kommer med på lønnskjøringen i den måneden man har satt opp at man skal ha feriepengeutbetaling.

Under forklarer vi hvordan ferietrekket og feriepengeutbetalingen beregnes i Tripletex.

Slik beregnes ferietrekket

En 5-dagers arbeidsuke tilsvarer 21,67 arbeidsdager per måned. En 5 ukers ferie inneholder 25 feriedager, altså 3,33 dager mer enn en månedslønn. Dermed blir ferietrekket en full månedslønn pluss 3,33 dager.

Beregning av ferietrekk for 5-dagers uke

Regnestykket blir da:

BeskrivelseVerdiFormel
Ferie5 uker 
Antall feriedager255*5
Antall dager per år26052*5
Dager per måned21,67260/12
Differanse i antall dager-3,3321,67-25
EksempelVerdiFormel
Årslønn600 000 
Månedslønn50 000600 000/12
Dagslønn2307,6950 000/21,67
Trekk-7 692,31-3,33*2307,69
Totalt trekk i lønn-57 692-25*2307,69

Her kan du se beregning av ferietrekk for 6-dagers uke

I ferieloven regnes lørdager med i arbeidsuken. Det betyr at ferieloven tar utgangspunkt i seks arbeidsdager per uke, noe som tilsvarer 26 arbeidsdager per måned.

Ved 5 ukers ferie blir det 30 dager, altså flere dager enn hva en vanlig månedslønn dekker. Det trekkes derfor en full månedslønn pluss 4 dager (30-26=4).

Om du beregner 5-dagersuke 25/21,67 eller 6-dagers uke 30/26, så blir summen av trekket det samme. Det kan du se i dette eksempelet:

BeskrivelseVerdiFormel
Ferie5 uker 
Antall feriedager305*6
Antall dager per år31252*6
Dager per måned26312/12
Differanse i antall dager-426-30
EksempelVerdiFormel
Årslønn600 000 
Månedslønn50 000600 000/12
Dagslønn1 923,0850 000/26
Trekk-7 692,31-4*1923,08
Totalt trekk i lønn-57 69230*1923,08

Slik beregnes feriepenger i Tripletex

Eksempel for ansatt med fastlønn:

  • Den ansatte har en årslønn på kr. 600 000,-.
  • Månedslønnen er 600 000 kr / 12 = 50 000 kr.
  • Opptjente feriepenger fra i fjor er 63 120 kr.
  • Totalt trekk i ferie er 7 692,31 kr + 50 000 kr = 57 692,31 kr.

Tripletex foreslår følgende lønnsrader for utbetaling for en ansatt med fastlønn;

LønnsartKommentarBeløp
2000 FastlønnJuni 20xxkr   50 000,00
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   63 120,00
2028 Trekk i lønn for ferieKorreksjon månedslønn antall feriedager-kr   7 692,31
2028 Trekk i lønn for ferieTrekk i lønn for ferie-kr  50 000,00
 Beløp til utbetalingkr   55 427,69

Feriepenger til utbetaling blir 55 427,69 kr.

Eksempel for en ansatt med timelønn

Ansatte med timelønn skal ikke trekkes i lønn for ferie. Den ansatte får utbetalt opptjente feriepenger fra i fjor, men fordi den ansatte er timelønnet skal det ikke være trekk i lønn for ferie slik det gjøres for ansatte med fastlønn.

I dette eksempelet har den ansatte jobbet 28 timer i juni, og har en timelønn på kr. 210,-. Lønnen er trekkpliktig, og forskuddstrekk beregnes.

LønnsartKommentarBeløp
2001 Timelønn20xx-06-01 – 20xx-06-03  28*210kr    5 880,00
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   19 046,44
6000 SkattetrekkGrunnlag 5 880, prosentrekk 35%-kr   2 058,00
 Beløp til utbetalingkr   22 868,44

Hva med beregning av feriepenger for en over 60 år?

Det året en fyller 60 år får man en ekstra ferieuke per år. Dette vil påvirke både feriepengesatsen, som øker til 14,3 % (ved 5 ukers ferie) fra den ansatte er 59 år, og ferietrekket. I dette eksempelet beregnes feriepenger for 5-dagers arbeidsuke.

  • Den ansatte har en årslønn på kr. 410.000,-.
  • Månedslønnen er 410 000 / 12 = 34 166,67 kr.
  • Siden den ansatte er over 60 år og har en ekstra ferieuke, vil det trekkes 5 ekstra virkedager (korreksjon månedslønn antall feriedager).
  • Totalt trekk i ferie er 13 141,03 kr + 34 166,67 kr = 47 307,69 kr./li>
LønnsartKommentarBeløp
2000 FastlønnJuni 20xxkr   34 166,67
2015 Feriepenger uten skattetrekkOpptjeningsår 20xxkr   49 200,00
2017 Feriepenger ekstra ferieuke f.o.m. 60 årOpptjeningsår 20xxkr     9 430,00
2028 Trekk i lønn for ferieKorreksjon månedslønn antall feriedager
(8.33 dager * dagslønn 1576.92)
-kr   13 141,03
2028 Trekk i lønn for ferieTrekk i lønn for ferie-kr  34 166,67
 Beløp til utbetalingkr   45 488,97

Feriepenger til utbetaling blir 45 488,97 kr.

Skal du utbetale feriepenger til dine ansatte? Slik gjør du det i Tripletex.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!