Mva koder og mva satser. Kvinne sitter i gul stol, ser mot siden.

Regnskapsprogrammet ditt bruker mva-kodene for å beregne riktig merverdiavgift på alle bilag du bokfører. 

Selv om mange koder har lik mva-sats, ligger de på ulike steder i mva-meldingen. For å levere korrekte opplysninger, må det derfor brukes riktige mva-koder.

Som alltid finnes det både unntak og fritak fra mva, og her er det fort gjort å blande kortene. Mer informasjon om temaet, får du i denne artikkelen om mva: pliktig, fritatt eller untatt?

De ulike mva-kodene

Denne artikkelen kan du bruke som et oppslagsverk for å finne riktig mva-kode med ønsket sats. Nedenfor finner du oversikt over ulike koder innen:

Inngående avgift

0 Ingen avgiftsbehandling

Benyttes på anskaffelser hvor merverdiavgift ikke er anført i salgsdokumentet, ved avgiftsfrie anskaffelser eller hvor fradragsretten er avskåret etter Merverdiavgiftsloven § 8-3. Bruk av koden vil ikke påvirke mva-meldingen.

1 Fradrag inngående avgift, høy sats

Koden benyttes når inngående merverdiavgift, høy sats (25 %) skal føres til fradrag.

11 Fradrag inngående avgift, middels sats

Koden benyttes når inngående merverdiavgift, middels sats (15 %) skal føres til fradrag. 

12 Fradrag for inngående avgift, råfisk

Koden benyttes når inngående merverdiavgift, redusert sats (11,11 %) skal føres til fradrag. 

13 Fradrag for inngående avgift, lav sats

Koden benyttes når inngående merverdiavgift, lav sats (12 %) skal føres til fradrag. 

Salg av varer og tjenester

3 Utgående avgift, høy sats

Koden benyttes på innenlands omsetning og uttak med beregning av utgående merverdiavgift, høy sats (25 %). Bruk av koden bokfører beregnet avgift mot konto 2700 dersom ikke annet er oppgitt under konteringsreglene. 

31 Utgående avgift, middels sats

Koden benyttes på innenlands omsetning og uttak med beregning av utgående merverdiavgift, middels sats (15 %). Bruk av koden bokfører beregnet avgift mot konto 2701 dersom ikke annet er oppgitt under konteringsreglene.

32 Utgående avgift, råfisk 11,11 %

Koden benyttes ved beregning av utgående merverdiavgift, redusert sats (11,11 %).  Bruk av koden bokfører automatisk beregnet avgift mot konto 2702 dersom ikke annet er oppgitt under konteringsreglene. 

33 Utgående avgift, lav sats

Koden benyttes ved beregning av utgående merverdiavgift, lav sats (12 %).  Bruk av koden bokfører automatisk beregnet avgift mot konto 2703 dersom ikke annet er oppgitt under konteringsreglene. 

5 Ingen beregning av utgående avgift (innenfor mva-loven)

Koden benyttes for innenlands omsetning, og uttak er fritatt fra avgiftsplikt, dvs. at den er avgiftspliktig innenfor Merverdiavgiftsloven med 0 % utgående merverdiavgift. Fritakene er regulert i Merverdiavgiftslovens kapittel 6. 

51 Avgiftsfri innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt (innenfor mva-loven)

Koden benyttes for innenlands omsetning av gull og klimakvoter som er fritatt for merverdiavgift. Kjøperen skal beregne den utgående merverdiavgiften. 

52 Avgiftsfri utførsel av varer og tjenester (innenfor mva-loven)

Koden benyttes ved utførsel av varer og tjenester som er fritatt fra avgiftsplikt, eks. salg til utlandet. 

52 Avgiftsfri utførsel av varer og tjenester (innenfor mva-loven)

Koden benyttes på omsetning som faller utenfor Merverdiavgiftsloven. Unntak fra avgiftsplikt er regulert i Merverdiavgiftslovens §§ 3-2 til 3-20.

6 Ingen beregning av utgående avgift (utenfor mva-loven)

Koden benyttes på omsetning som faller utenfor Merverdiavgiftsloven. Unntak fra avgiftsplikt er regulert i Merverdiavgiftslovens §§ 3-2 til 3-20.

7 Ingen avgiftsbehandling (inntekter)

Koden benyttes på inntekter som ikke anses som omsetning. Dette kan f.eks. være erstatninger eller purregebyr. Denne koden påvirker ikke mva-meldingen, og bruken av den er ikke obligatorisk. 

41 Direktepostert utgående avgift, middels sats

Denne koden bør brukes med stor forsiktighet. Kontakt din regnskapsfører om du er usikker på bruken av denne koden. Koden benyttes ved direkteføring av utgående avgift mot konto 2701. 

42 Direktepostert utgående avgift, lav sats

Denne koden bør brukes med svært stor forsiktighet. Kontakt din regnskapsfører om du er usikker på bruken av denne koden. Koden benyttes ved direkteføring av utgående avgift på konto 2702.

Innførsel av varer 

14 Fradrag inngående avgift betalt ved innførsel, høy sats

Koden benyttes i de særtilfeller der innførsels-mva (25 %) er blitt betalt til tollvesenet ved innførsel. Koden benyttes ved direkteføring på mva-konto 2713.

Selve fakturaen fra leverandøren registreres som en leverandørfaktura, og mva-kode 21 benyttes.

15 Fradrag inngående avgift betalt ved innførsel, middels sats

Koden benyttes i de særtilfeller der innførsels-mva (25 %) er blitt betalt til tollvesenet ved innførsel. Koden benyttes ved direkteføring på mva-konto 2714.

Selve fakturaen fra leverandøren registreres som en leverandørfaktura, og mva-kode 22 benyttes.

20 Grunnlag, ingen inngående avgift ved innførsel

Koden benyttes ved registrering av leverandørfaktura for all innførsel av varer fra utlandet som er fritatt for merverdiavgift (0 % mva). Bruk av koden påvirker ikke mva-meldingen, og det er ikke obligatorisk å benytte seg av denne koden. Merverdiavgiften på innførselen er legitimert ved innførselsdeklarasjon med bruk av mva-kode 85.

21 Grunnlag inngående avgift ved innførsel, høy sats

Bruk av denne koden vil ikke påvirke mva-meldingen. Koden benyttes ved registrering av leverandørfaktura der det skal beregnes 25 % mva ved innførsel fra utlandet. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen, men vil bare generere grunnlag for inngående merverdiavgift og ikke selve merverdiavgiften. Merverdiavgiften på innførselen er legitimert ved innførselsdeklarasjon og registreres via “Bilag/Tolldeklarasjon” med bruk av mva-kode 81 (eller direkteføring med mva-kode 14).

22 Grunnlag inngående avgift ved innførsel, middels sats

Bruk av denne koden vil ikke påvirke mva-meldingen. Koden benyttes ved registrering av leverandørfaktura der det skal beregnes 15 % mva ved innførsel fra utlandet. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen, men vil bare generere grunnlag for inngående merverdiavgift og ikke selve merverdiavgiften. Merverdiavgiften på innførselen er legitimert ved innførselsdeklarasjon og registreres via “Bilag/Tolldeklarasjon” ved bruk av mva-kode 83 (eller direkteføring med mva-kode 15).

81 Fradrag inngående avgift ved innførsel, høy sats

Koden benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med omvendt avgiftsplikt (25 %) der mva-beløpet skal føres til fradrag. Benytt registreringsbildet for tolldeklarasjoner og legg inn varens tollverdi. Bruk av koden vil beregne 25 % innførselsavgift på konto 2705, samt fradragsføring av inngående innførselsavgift på konto 2710. Leverandørfakturaen bokføres mot kode 21.

82 Inngående avgift uten fradrag ved innførsel, høy sats

Koden benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med omvendt avgiftsplikt (25 %) der mva-beløpet ikke skal føres til fradrag. Benytt registreringsbildet for tolldeklarasjoner og legg inn varens tollverdi og kostnadskonto for mva-beløpet. Bruk av koden vil beregne 25 % innførselsavgift på konto 2705. Grunnlaget og beregnet avgift vil føre til et tillegg på skyldig mva. Leverandørfakturaen bokføres mot kode 0.

83 Fradrag inngående avgift ved innførsel, middel sats

Koden benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med omvendt avgiftsplikt (15 %) der mva-beløpet skal føres til fradrag. Benytt registreringsbildet for tolldeklarasjoner og legg inn varens tollverdi. Bruk av koden vil beregne 15 % innførselsavgift på konto 2706 samt fradragsføring av inngående innførselsavgift på konto 2711. Leverandørfakturaen bokføres mot kode 22. 

84 Inngående avgift uten fradrag ved innførsel, middels sats

Koden benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med omvendt avgiftsplikt (15 %) der mva-beløpet ikke skal føres til fradrag. Benytt registreringsbildet for tolldeklarasjoner og legg inn varens tollverdi samt kostnadskonto for mva-beløpet. Bruk av koden vil beregne 15 % innførselsavgift på konto 2706. Grunnlaget og beregnet avgift vil føre til et tillegg på skyldig mva. Leverandørfakturaen bokføres mot kode 0.

85 Grunnlag, avgiftsfri innførsel

Koden benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med omvendt avgiftsplikt som er fritatt for mva (0 %), ref. Merverdiavgiftsloven §§ 6-1 til 6-20. Benytt registreringsbildet for tolldeklarasjoner og legg inn varens tollverdi. Leverandørfakturaen bokføres mot kode 20.

Innførsel av fjernleverbare tjenester 

86 Fradrag inngående avgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats

Koden benyttes ved snudd avgiftsberegning der det skal beregnes mva på 25 %. Ved kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres, skal mottaker betale utgående merverdiavgift av vederlaget for tjenesten. Se Merverdiavgiftslovens § 3-30. Ved bokføring av leverandørfaktura brukes denne mva-koden for å beregne 25 % utgående merverdiavgift.

87 Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, høy sats

Koden benyttes ved snudd avgiftsberegning der det skal beregnes merverdiavgift med høy sats (25 %). Ved kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres, skal mottaker betale utgående merverdiavgift av vederlaget for tjenesten. Se Merverdiavgiftslovens § 3-30. Ved bokføring av leverandørfaktura brukes denne mva-koden for å beregne 25 % utgående merverdiavgift.

88 Fradrag inngående avgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, lav sats

Koden benyttes ved snudd avgiftsberegning der det skal beregnes mva på 12 %. Ved kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres, skal mottaker betale utgående merverdiavgift av vederlaget for tjenesten. Se Merverdiavgiftslovens § 3-30. Avgiften innberettes i post 12 på mva-meldingen. Ved bokføring av leverandørfaktura brukes denne mva-koden for å beregne 12 % utgående merverdiavgift som føres på post 12 på mva-meldingen, og samtidig fradragsføres beregnet inngående merverdiavgift på post 17 på mva-meldingen.

89 Kjøp av tjenester fra utlandet uten fradrag, lav sats

Koden benyttes ved snudd avgiftsberegning der det skal beregnes mva på 12 %. Ved kjøp av tjenester fra utlandet som kan fjernleveres, skal mottaker betale utgående merverdiavgift av vederlaget for tjenesten. Se Merverdiavgiftslovens § 3-30. Ved bokføring av leverandørfaktura brukes denne mva-koden for å beregne 12 % utgående merverdiavgift.

91 Fradrag inngående avgift ved kjøp av klimakvoter/gull

Koden benyttes ved innenlands kjøp av gull eller klimakvoter med omvendt avgiftsplikt. Kode 91 beregner 25 % utgående mva på konto 2707 samt fradrag for inngående mva på konto 2710. 

92 Kjøp av klimakvoter/gull uten fradrag

Koden benyttes ved innenlands kjøp av gull eller klimakvoter uten fradrag for inngående mva. Kode 91 beregner 25 % utgående mva på konto 2707.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.