Tripletex årsoppgjørsmodul - utviklingsprosessen

1. april ble en splitter ny årsoppgjørsmodul lansert i regnskapsprogrammet Tripletex. Vi har tatt en prat med prosjekteier Jørn E. Angeltveit for å gi deg et lite innblikk i hvordan en helt ny funksjon i Tripletex blir til. Fra idé til lansering. Hvorfor nettopp dette blir prioritert, hvordan teamet velges ut og selve utviklingsprosessen.

Viktige prioriteringer

Daglig kommer det inn ønsker og forslag fra kundene våre, til hva som bør utvikles eller forbedres i Tripletex. Dessverre kan ikke alle ønsker innfris, og vi blir nødt til å gjøre tøffe prioriteringer.

Noe av det viktigste vi gjør før nye funksjoner utvikles, er derfor å identifisere behovene til kundene. I tillegg må det være både gjennomførbart og mulig å implementere i systemet. 


Vi synes det er helt nydelig med årsoppgjør i samme program, og dette gjør det veldig mye enklere i en hektisk tid. Vi gleder oss til modulen kommer for AS!

Lena, Felix Regnskap AS

Derfor utvikler Tripletex ny årsoppgjørsmodul

Skatteetaten moderniserer og forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Fra og med 2022 oppfordres i første omgang ENK (enkeltpersonforetak) til å gjøre dette fra et fagsystem, altså et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. AS (aksjeselskap) følger etter i 2023.

Det finnes allerede en del årsoppgjørsprogrammer på markedet. I utgangspunktet hadde det derfor ikke vært nødvendig å legge til rette for dette i Tripletex-systemet, men de eksisterende systemene kan være både store og omfattende for mange små og mellomstore bedrifter.

Mange av kundene til Tripletex er bedrifter med enklere behov som ønsker en kjapp og lettbeint prosess for årsoppgjøret.

En løsning som lar deg levere skattemeldingen direkte fra regnskapssystemet vil lette arbeidsmengden betraktelig. Og derfor er det soleklart at vi skal lage en slik løsning.

Prosjektleder Jørn E. Angeltveit.

Et hårete mål

Når beslutningen om å utvikle en årsoppgjørsmodul i Tripletex ble tatt, var det kun seks måneder til rådighet frem til lansering 1. april. Å starte med en lanseringsdato er uvanlig, men tidsfristen ble satt slik at bedrifter skal få mulighet til å gjøre årsoppgjøret og levere skattemeldingen innen 31. mai.

Flere faktorer gjorde at det var mulig å gjennomføre innenfor den korte tidsrammen. Et stødig rammeverk var allerede på plass i systemet. Et utvalg maler og godt etablerte rutiner gjorde det derfor enklere å starte på utviklingen av en ny funksjon, fremfor å begynne på bar bakke.

Nok en viktig nøkkelfaktor var at Tripletex hadde nødvendig kompetanse internt, som var villig til å lede arbeidet. Prosjektleder Jørn E. Angeltveit og produkteier Petter Skartveit har begge lang erfaring innenfor feltet. Dem i mellom har de bakgrunn innen regnskap, har blant annet jobbet mye med årsoppgjør og vært tett på det såkalte SIRIUS-prosjektet til Skatteetaten.

– Det er helt essensielt at både det faglige og juridiske blir tatt hånd om i en slik prosess. Hvis ikke ville dette nærmest vært en umulig oppgave og en stor risiko for Tripletex. Denne løsningen skal tross alt brukes av bedrifter som skal levere informasjon til myndighetene, sier Jørn. 

Samle et kompetent team

I tillegg til faglig bakgrunn trengtes ytterlige to utviklere i teamet. Tripletex hadde allerede en stor utviklingsavdeling, og kunne derfor trekke ut to ressurser derfra. Men det var opp til utviklerne selv å rekke opp hånda.

Her hadde de en gylden mulighet for å både jobbe med og lære noe nytt. Men det viktigste er å være motivert for oppgaven. Hvis man selv har lyst til å være med, blir man mer engasjert og jobben blir også morsommere, sier Jørn. 

En av de første oppgavene til teamet ble å finne navn og logo, slik alle utviklingsteam i Tripletex har. Valget falt på Team Phoenix med fuglen Føniks som logo. Selv begrunner de det slik;

Fuglen Føniks dør og gjenoppstår. Litt som årsoppgjøret. Du gjør det en gang i året, fordi du må, og så legger du det bort og er ferdig med det. Glemmer det nesten, helt til prosessen gjenoppstår året etter.

Team Phoenix

Bedriftskulturen viktig

Glede, tillit og driv er verdiene til Tripletex. De gjenspeiles i hele bedriftskulturen, noe Jørn mener er en viktig nøkkelfaktor for suksessen. Han forklarer videre:

– Det skal være lekenhet, åpenhet og raushet på arbeidsplassen. I Tripletex er hierarkiet i stor grad lagt vekk. Med flat struktur og ledere som er lydhøre for nye idéer, tør folk å ta sats og får større eierskap til produktet. 

– Ledelsen ser muligheter og lar utviklere og team få lov til å prøve seg. Det er intern deling av progresjon underveis om hva man jobber med. Raushet og god takhøyde forplanter seg nedover i hele bedriftskulturen, og det er viktig for å komme i mål. Og så blir det ofte veldig gode resultater av det, sier Jørn.

Produktutviklingsprosessen

For å vite hvordan man skal prioritere oppgavene i utviklingsprosessen er det viktig å vite hva som skal løses og å kjenne målgruppen. I tillegg spiller faktorer som tid og ressurser inn. 

Målgruppen, enkeltpersonforetak, var allerede definert av Skatteetatens arbeid og ga en del naturlige føringer. I tillegg bidro Forretningsutviklings-avdelingen med analyse av data og tall for å finne frem til målgruppens behov. 

Det ble også gjennomført brukertester med 25 nyetablerte selskaper, som hadde lite erfaring med årsoppgjør, for å kartlegge deres behov og forventninger. Som hvilke nøkkeltall de ønsker å se, om de forventer å sitte foran pc eller på mobil, knappevalg og hva de tenker er viktig i årsoppgjørsprosessen. Og ikke minst – hva de ikke vet.

Her er hele utviklingsprosessen til Team Phoenix skissert opp.

Med denne viktige innsikten på plass kunne Team Phoenix, i tett samarbeid med UX-designer, begynne å skissere opp de første skjermbildene. Noen dager senere ble 5 av bedriftene med videre til dybdeintervjuer for å gi tilbakemeldinger på design og skisser. Gjennom slike tilbakemeldinger har teamet klart å finne rekkefølgen på hvordan årsoppgjøret skal gjøres, slik at kunden kan bli loset gjennom prosessen og føle at de får en naturlig arbeidsflyt.

Fra tegnebrett til kode

Allerede et par dager etter at teamet var etablert, var de første kodelinjene på plass. Jørn kaller det smidig utvikling, altså å kunne dele opp prosjektet i små oppgaver og levere kontinuerlig. De startet derfor med de aller enkleste oppgavene, som å få et menypunkt i Tripletex-systemet for å peke til årsoppgjørsmodulen, få på plass enkel informasjon og noen knapper. 

Deretter begynte vi med å plukke ut de aller enkleste rapportene. Med moderniseringen fra Skatteetaten går vi fra skjema til tema. Vi startet derfor med enkle temaer som resultat og balanse, oppgaver som kunne fullføres med litt enkel innsats. Slik kunne vi bygge stein for stein før vi gikk løs på større oppgaver.

Veien videre

Hele veien i utviklingsprosessen har teamet jobbet tett med UX-designer om skisser og design, blant annet for å sikre at modulen blir intuitiv og enkel å bruke. Produkteier sørger for at faget blir riktig, at det som kodes og programmeres kommer ut på en riktig måte. 

Det er fremdeles ting som gjenstår, og Team Phoenix fortsetter å utvikle årsoppgjørsmodulen. Nå har de nettopp avsluttet en stor overordnet fase og er i gang med å teste systemet, altså plotte inn data og lage ulike testregnskap for å se om ting henger sammen. 

Allerede nå ser vi at løsningen vår treffer omtrent 75 % av kundene i målgruppa i denne omgang, de får en komplett løsning og kan gjøre hele årsoppgjøret i Tripletex. Og det er vi godt fornøyd med å ha fått til på så kort tid. Takket være Tripletex-kulturen er det faktisk mulig å utvikle en splitter ny modul på knappe seks måneder, smiler Jørn.

Verdt å vite

Årsoppgjørsmodulen er fullintegrert med ditt regnskap. Det betyr:

  • For alle tallene du ser i årsoppgjøret kan du klikke deg inn og følge tallene helt tilbake til det enkelte bilag.
  • Tallene i årsoppgjøret oppdateres umiddelbart når du gjør endringer i regnskapet. Er noe feil kan du gå til regnskapet og rett feilen – alle tallene oppdateres med en gang.
  • Det er ingen behov for eksport og import eller dobbeltsjekking av tall i to systemer.

Kom i gang med årsoppgjør

Fikk du lyst til å håndtere årsoppgjøret ditt i Tripletex?

Er du allerede kunde kan du selv aktivere modulen. Logg deg inn med din Tripletex-bruker, klikk på Selskap,«Mitt abonnement» og aktiver årsoppgjør.

I menyen i høyre hjørne har du alltid tilgang til hjelpeartikler og annen dokumentasjon som hjelper deg på vei om det er noe du er usikker på. I tillegg kan du selvfølgelig ta kontakt med våre hyggelige rådgivere om du trenger hjelp. 

Kontakt oss

Ta kontakt og snakk med en av våre hyggelige medarbeidere. De veileder deg gjerne, og gir deg svar på det du måtte lure på. 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.