Blogg

Fagblogg

Oppsett av e-postkonto i Tripletex

Dersom du har sendt en e-post fra Tripletex og denne ikke kommer fram til mottaker, kan det skyldes flere ting. Vi anbefaler først og fremst at du dobbeltsjekker at e-postadressen som er lagt inn på kunde er riktig og at e-posten ikke har havnet i mottakers «spam»-filteret.

En annen forklaring kan være at e-posten oppfattes som spam slik at den blir blokkert. Det kan være tekniske årsaker som er utenfor Tripletex’ kontroll.

For å minske risikoen for at e-post anses som spam, anbefaler vi at man setter opp en e-postkonto i Tripletex, slik at e-posten sendes gjennom ditt eget e-postsystem. Oppsettet for dette kan gjøres via Selskap > E-post > E-postkontoer. Trykk så på flervalgsknapp > Ny konto.

Oppsett       Oppsett       Oppsett

 

Her fyller du inn informasjon om din utgående e-postserver.
Ta kontakt med systemadministrator eller din e-postleverandør om du er usikker på innstillingene.

Under Faktura > Innstillinger > Under «Elektronisk faktura/purring/ordre» må e-postadressen som står som «Alternativ e-postadresse for avsender» være identisk med e-postadressen lagt inn i e-postkontoen.

Hjelpetekst:

Her finner du link til hjelpetekst for oppsett av e-postkonto:
https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=73&language=0