Tvangsmulkt er en bot du kan få om du ikke leverer, eller leverer feil opplysninger til myndighetene. Tvangsmulkt gjelder for flere innleveringer som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv. Tvangsmulkt har vært en del av skatteforvaltningsloven siden 2017, og er utformet som en daglig bot som ilegges når rapporteringsfrister eller -krav brytes. Satsene varierer, men ved manglende skattemelding er eksempelvis satsen et halvt rettsgebyr per dag.

Når får du tvangsmulkt?

Forsinket eller manglende levering

Den vanligste årsaken til tvangsmulkt er forsinket eller manglende innlevering av nødvendige opplysninger. Typisk gjelder det opplysninger som aksjonærregisteroppgave, mva-melding, eller skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap. 

Det kan også ilegges ved manglende levering av informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv. 

A-melding er imidlertid en gjenganger, i 2023 utstedte Skatteetaten tvangsmulkter på til sammen kr 1,7 millioner kun for manglende innlevering av a-meldinger.

Ved feil i opplysninger

Feil i rapportene som sendes inn kan også medføre tvangsmulkt. Det er viktig å dobbeltsjekke at alt av tall og informasjon er korrekt for å unngå unødvendige bøter.

Mangelfull bokføring

Dersom du ikke bokfører som du skal, kan det også føre til reaksjoner. God bokføring er essensielt. Skatteetatens skattepatrulje besøkte 5 500 virksomheter i 2022 og 2023, og avdekket flere tilfeller hvor mangelfull bokføring resulterte i tvangsmulkt. Riktig og detaljert bokføring hjelper deg å unngå å havne i samme knipe.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2024 er kr 1277,-.

Leverer du skattemeldingen for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Hvis du leverer mva-meldingen for sent,påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Ved å levere tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50 ,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Leveres aksjonærregisteroppgaven for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Hvis du leverer a-meldingen for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/10 rettsgebyr per dag, per inntektsmottaker som mangler eller har feil opplysninger. Maks 1000 rettsgebyr per periode, maksbeløpet er kr 1 277 000.

For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maksbeløpet er kr 1 000 000. I spesielle tilfeller kan det settes høyere.

Konsekvensene av tvangsmulkt

Økonomisk belastning

Tvangsmulkt kan svi for en bedrift. Beløpene blir fort høye, spesielt hvis flere frister forfaller eller det er feil i flere rapporter. Denne uforutsette og unødvendige utgiften svekker åpenbart økonomien og reduserer likviditeten. I verste fall må du nedprioritere andre investeringer eller kostnader for å betale tvangsmulkten.

Administrative utfordringer

Opprydding av feil i rapporter eller manglende dokumenter kan være tidkrevende og demotiverende. Kanskje vil det kreve betydelig innsats, både i tid og penger, for å rette opp feilene og sikre at alle krav er oppfylt. Dette kan stjele fokus fra bedriftens kjernevirksomhet og hemme produktiviteten.

Skadet omdømme

Tvangsmulkt kan skade bedriftens omdømme både internt og eksternt. Internt kan det skape mistillit og frustrasjon blant ansatte, spesielt hvis feilene skyldes mangelfull intern kommunikasjon eller dårlige rutiner. Eksternt kan det svekke tilliten hos kunder, leverandører og investorer, som kanskje ser på bedriften som uorganisert eller upålitelig. 

Det er med andre ord mange grunner til at dette er en situasjon du ikke vil havne i.

Slik unngår du tvangsmulkt

Prioriter frister

Lag en intern kalender med alle frister som er viktige for din bedrift. Å holde seg oppdatert på fristene kan spare deg for mye trøbbel.

Ha gode rutiner for bokføring

Kontinuerlig og korrekt bokføring eliminerer risikoen for feilrapportering. Sørg for at regnskapet er oppdatert og nøyaktig. 

Dobbeltsjekk før innlevering

Ta deg tid til å kontrollere rapportene før de sendes inn. Sørg for at all informasjon er korrekt. Det kan vise seg å være god timebetaling, når vi vet at små feil kan koste dyrt.

Benytt deg av hjelpemidler

Digitale løsninger for økonomistyring og rapportering kan hjelpe deg og de ansatte med presis rapportering. Bruk programvare som gjør mest mulig for deg, og gjør det enkelt å rapportere. Da er sjansen mindre for at noe utsettes eller glemmes.

Hvordan får du beskjed?

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at du må levere det du skal innen en ny frist. Hvis dette ikke overholdes vil tvangsmulkten begynne å løpe.

Tvangsmulkten løper da helt til opplysningene gis, saken avsluttes av andre årsaker, eller eventuelt helt til maksimal beløpsgrense er nådd. 

Du kan lese mer i skatteforvaltningslovens §14-1 og §14-2 og på skatteetaten.no.

Ikke nøl med å skaffe hjelp

Dette er kanskje et av de beste argumentene for å alliere seg med en regnskapsfører. Frister og krav er noe de har full kontroll på. Med riktig hjelp reduserer du risikoen for tvangsmulkt kraftig, samtidig som du får en sparringspartner som kan være verdifull på mange områder når du driver egen bedrift.

Visste du at vi har et eget kart over regnskapsførere, slik at du enkelt finner et regnskapskontor i nærheten av deg? Du kan også prøve Regnskapsmatch – en gratis tjeneste som matcher bedrifter med regnskapsførere. 

Les også: Merverdiavgift: Pliktig, fritatt eller unntatt?

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.