Blogg

Fagblogg

Fra 1.januar 2017 forsvinner skattebetalingsloven og ny lov overtar – skatteforvaltningsloven. Iht. skatteforvaltningsloven § 14 kan det ilegges tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.  Dette vil utgjøre en betydelig strengere reaksjon enn dagens forsinkelsesavgifter/gebyrer.

tvangsmulkt

Tvangsmulkt levers på alle typer offentlige oppgaver som momsoppgave, selvangivelse, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv. For regnskapsførere er det nå særdeles viktig å informere kundene om disse reglene og konsekvensene av for sene leveranser.

Når kan virksomheten få tvangsmulkt?

Første innlevering for de fleste næringsdrivende er omsetningsoppgaven for 6. termin 2016, som har frist 10. februar 2017. Blir omsetningsoppgaven levert for sent, kan det ilegges tvangsmulkt. Det kan også ilegges tvangsmulkt dersom tredjepartsopplysninger som aksjonærregisteroppgave mv. ikke leveres i tide. Fristene for disse er 20. og 31. januar 2017. Tvangsmulkt er her allerede varslet hvis ikke oppgaver leveres i tide. Dette betyr at man kan ilegge tvangsmulkt fra dag 1.

Tvangsmulkt kan ilegges hvis:

• skattemeldingene leveres for sent (gjelder formue- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk)

• tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)

• det er åpenbare feil i opplysningene du har gitt

• du har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet deg etter dette

Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2017 er foreslått til kr 1049,-.

Hvis du leverer skattemeldinger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).

Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2098,-) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).

For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maks kr 1 million. I spesielle tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.

Hvordan får du beskjed om tvangsmulkten?

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe.

Tvangsmulkt løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd.

Du kan lese mer om tvangsmulkt i skatteforvaltningslovens §14-1 og på www.skatteetaten.no.

Skrevet av Jeanette Heyerdahl – autorisert regnskapsfører/registrert revisor – Heyerdahl Revisjon & Regnskap