Tvangsmulkt er en bot som myndighetene kan gi til de som ikke følger loven innen en gitt frist. Tvangsmulkt gjelder for flere offentlige oppgaver som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.

Når kan virksomheten få tvangsmulkt?

Tvangsmulkt kan ilegges:

• Ved manglende levering av aksjonærregisteroppgaven, mva-meldingen, eller skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

• Dersom manglende levering av tredjepartsopplysninger leveres for sent. (For eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)

• Om det er åpenbare feil i opplysningene som er levert.

• Ved pålegg om bokføring, som man ikke har rettet seg etter.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2024 er kr 1277,-.

Leverer du skattemeldingen for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Hvis du leverer mva-meldingen for sent,påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Ved å levere tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med et halv rettsgebyr (kr 638,50 ,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Om du leverer aksjonærregisteroppgaven for sent,påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 638,50,-) per dag. Maks 50 rettsgebyr (maksbeløp kr 63 850,-).

Hvis du leverer a-meldingen for sentpåløper det tvangsmulkt med 1/10 rettsgebyr per dag, per inntektsmottaker som mangler eller har feil opplysninger. Maks 1000 rettsgebyr per periode, maksbeløpet er kr 1 277 000.

For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maksbeløpet er kr 1 000 000. I spesielle tilfeller kan det settes høyere.

Hvordan får du beskjed?

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe.

Tvangsmulkten løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd.

Du kan lese mer i skatteforvaltningslovens §14-1 og §14-2 og på www.skatteetaten.no.

Vet du at vi har en egen regnskapsordbok, som forklarer hva alle de ulike ordene som brukes i regnskap, betyr? Sjekk ut regnskapsordboka

Les også: Merverdiavgift: Pliktig, fritatt eller unntatt?

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.