Fra 1. januar 2017 ble skattebetalingsloven erstattet av en ny lov – skatteforvaltningsloven. Iht. skatteforvaltningsloven § 14 kan det ilegges tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide. Dette er en betydelig strengere reaksjon enn tidligere forsinkelsesgebyrer.

Tvangsmulkt gjelder for flere offentlige oppgaver som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.

Når kan virksomheten få tvangsmulkt?

Tvangsmulkt kan ilegges ved:

• manglende levering av aksjonærregisteroppgaven, mva-meldingen, eller skattemeldingen for personlig næringsdrivende og aksjeselskap

• manglende levering av tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)

• åpenbare feil i opplysningene som er levert

• pålegg om bokføring, som man ikke har rettet seg etter

Hva er satsene for tvangsmulkt?

Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2021 er kr 1199,-.

Hvis du leverer skattemeldingen for sent, påløper det tvangsmulkt med et halvt rettsgebyr (kr 599,50) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 59 950,-).

Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1 rettsgebyr (kr 1199,-) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 59 950,-).

For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maksbeløpet er kr 1 000 000. I spesielle tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.

Hvordan får du beskjed om tvangsmulkten?

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe.

Tvangsmulkt løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd.

Du kan lese mer om tvangsmulkt i skatteforvaltningslovens §14-1 og §14-2 og på www.skatteetaten.no.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Mindre papirarbeid – mer plass til pokaler

Strømlinjede løsninger Slik er det i hvert fall for Husøy og Foynland Idrettsforening. Ettersom de er avhengige av frivillighet er det å ha strømlinjede løsninger som faktisk fungerer, helt avgjørende.…

Les mer

Dette leverte vi i 2020

Faktura og regnskap Koronarapporten I april kastet vi oss rundt for å få på plass en egen Koronarapport. Rapporten la til rette for en enklere beregning av bedriftenes faste uunngåelige…

Les mer

Alt du trenger å vite om aksjonærregisteroppgaven

Hva er en aksjonærregisteroppgave? Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.…

Les mer