Den teknologiske utviklingen, effektivisering og omfattende reguleringer har hatt store konsekvenser for den tradisjonsrike fiskerinæringen. Fiskermanntallet viser imidlertid at rekrutteringen har tatt seg opp. Antallet fiskere mellom 20 og 29 år har økt de siste fem årene.

De unge fiskerne fortsetter imidlertid ikke bare på samme måte som før. En av de som merker en endring er regnskapsfører Åse L. Jakobsen.

Nye muligheter og forventninger

Åse L. Jakobsen er daglig leder i iTIDE Økonomi AS. De har avdelinger i Tromsø og Skjervøy. Kundegruppen er variert, med alt fra håndverkere og entreprenører til frisører, konsulenter og andre små og store foretak. I Skjervøy preges kundelista av at fiske og fiskeforedling er en stor næring i kommunen.

– Vi jobber med alle slags bransjer, men også mange fiskere, spesielt på Skjervøy. Alt fra de som driver litt fjordfiske med egen sjark til større rederier, forteller Jakobsen.

Hun forteller om en kundegruppe som tradisjonelt har overlatt det meste til regnskapsføreren sin.

– Vi hørte mest fra de når de kom inn fra fisket, og når de kom inn med en bærepose med kvitteringer i ny og ne, sier hun.

Bæreposene blir det stadig færre av, sier regnskapsføreren. I likhet med fiskerinæringen har regnskapsbransjen gjennomgått en rivende teknologisk utvikling. De unge fiskerne er mer interessert i å utnytte mulighetene som ligger i de nye verktøyene regnskapsføreren tilbyr.

Tar ansvar for eget regnskap

ITIDE Økonomi valgte å bytte økonomisystem i 2016 for å jobbe mer effektivt og tilby enda bedre tjenester. Nå er de siste kundene på vei over i økonomisystemet Tripletex.

– Den lave brukerterskelen, og den gode oversikten vi fikk ved å samle alt på ett sted var veldig viktig for oss, forklarer Jakobsen. I tillegg var det viktig at hyppige oppgaver kan løses raskt og enkelt, som fakturering og abonnementsfakturering.

Les også: Kan jeg droppe regnskapsføreren?

Løsningen er nettbasert, noe som innebærer at kundene får enkel tilgang til sitt eget regnskap, fra en datamaskin eller mobiltelefon. Det gjør samarbeidet med regnskapsføreren enkelt og effektivt.

– Vi er åpne for at kundene kan ta mer ansvar for regnskapet sitt selv. Men enkelte ting må jo overlates til en autorisert regnskapsfører, sier Åse. Hun er fornøyd med utviklingen. – Det gjør jobben mer spennende for oss. Når systemene blir bedre sparer både vi og kundene tid på manuelle oppgaver. Mange kunder setter pris på at vi kan bistå på andre områder, og bruker oss aktivt. Vi fungerer ofte mer som en rådgiver, forklarer hun.

Særegen bransje

Det finnes en rekke særregler for regnskap og rapportering i fiskerinæringen, men Åse kan fortelle at det har vært problemfritt å føre regnskap for fiskerinæringa etter overgangen til ny løsning i 2016. Nå bruker de Tripletex på tvers av alle bransjer og næringer.

– Oppsettet av regnskapet og regnskapssystemet er litt annerledes for en fiskerivirksomhet, forklarer Åse. Råfisksats, fisker- og sjømannsfradrag, lønnsarter for lott og hyre er bare noe av det som er unikt for bransjen. – Når alt er på plass er imidlertid selve regnskapsarbeidet rimelig likt et hvilket som helst annet AS, kan hun fortelle.

Med inntekter som kan måles i tonn, kjøp og salg av kvoter, og varierende råvarepriser og drivstoffkostnader er det likevel mye å følge med på hvis man vil ha full kontroll og oversikt. Her kommer et moderne økonomisystem til sin rett.

Åse L. Jakobsen er daglig leder i iTIDE Økonomi AS.

Jakobsen ser en klar tendens til at de den nye generasjonen med fiskere er mer opptatt av økonomien sin, og ønsker å være mer aktivt involvert i regnskapet. Åse synes utviklingen er positiv. – Dette er personer som ønsker mer innsikt og tilgang selv. De har et annet forhold til teknologi og digitale verktøy, og kanskje andre forventninger når de kjøper tjenester.

Vinn-vinn-situasjon

– Mange ønsker seg en rådgiver, og har lav terskel for å ta kontakt. Andre bruker oss mindre aktivt, men vi er her for de som trenger oss, forteller hun. Felles for begge grupper er at de med de nye verktøyene kan bruke mindre tid på rutineoppgaver, noe som gagner begge parter.

Hun forteller at det hun får flest gode tilbakemeldinger på er mobilversjonen av Tripletex, som lar brukerne registrere utlegg og ta bilder av kvitteringer og bilag. – Dette er en populær løsning hos mange kunder, det er ikke bare den yngre garde som har oppdaget verdien av dette, sier hun. Samtidig er det fremdeles noen som foretrekker å holde orden ved hjelp av permer og papirer. Åse og kollegene hennes er opptatt av å tilpasse seg kundene sine. – De får den samme hjelpen de også, det er ikke noe problem, understreker hun.

Jakobsen synes yrkesfiskerne er en spennende bransje å arbeide med. – Det skiller seg litt fra hvordan vi jobber med en entreprenør, for eksempel. De er jo ute på havet i lange perioder, så hvis vi ringer og treffer de på fisket får vi gjerne en værrapport i tillegg til svar på det vi lurer på, sier hun lattermildt.  


Tripletex samarbeider med Fiskerinæringens innkjøpsselskap

Som FIAS-medlem får du ekstra gode betingelser når du blir ny kunde hos Tripletex:

  • Fri etablering på alle pakker
  • Første måned er gratis
  • Gratis import av kunder, leverandører og produkter
  • Gratis gjennomgang av systemet ved oppstart

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.