Flyttehjelpen

Sjekkliste for oppstart i Tripletex

Er du regnskapsfører som skal sette opp ny klient i Tripletex? Eller er du en ny Tripletex kunde?

Litt lengre ned på siden ser du en punktvis sjekkliste for å klargjøre en Tripletex-konto. Vi tar utgangspunkt i at kontoen er opprettet før man går igjennom denne sjekklisten.

Merk at ikke alle punkter vil være aktuelle for alle kunder/klienter og kan derfor hoppes over. Det gjelder f. eks om man ikke har ansatte eller ikke har behov for å importere noe.

Ønsker du mer utfyllende informasjon tilpasset det økonomisystemet du flytter fra?

Finn ditt system her