Flyttehjelpen

Fra Uni Micro til Tripletex

På denne siden legger vi frem vår anbefalte rutine for oppstart i Tripletex når du flytter fra Uni Micro. Dette er en generell anbefaling, og kan derfor avvike noe etter behov.

Før du starter

 • Sett deg godt inn i de importmulighetene som finnes, på den måten kan du spare mye tid. Vi skal på denne siden gi deg en generell guide for best practice for oppstart i Tripletex.
 • Bestem deg for en dato for overgang. Det er en myte at du må bytte regnskapssystem ved årsskiftet. Oppstartsdato i Åpningsbalansen i Tripletex må være den første ved en måned, og vår anbefaling er at det blir mellom to mva-terminer.
 • Du trenger ikke å importere noen regnskapstall for å starte å bruke Tripletex. Kontoen din er ferdig satt opp med standard norsk kontoplan og et utvalg generelle innstillinger.
 • SAF-T er et standardformatet for utveksling av regnskapsdata – og et utmerket verktøy for deg som skal ta med deg regnskapsdata fra Uni Micro og over til Tripletex. Tripletex har en god SAF-T import, og du kan selv plukke ut hvilket innhold SAF-T filen du ønsker å ta med deg inn i Tripletex-kontoen din. 

Med SAF-T formatet kan du få med deg følgende:

 • Kunder og leverandører
 • Avdelinger
 • Prosjekter
 • Regnskapskontoer
 • Åpningsbalanse
 • Åpne poster kunder (sum)
 • Åpne poster leverandører (sum)
 • Regnskapstransaksjoner

Oppstartsguide

Annen informasjon som kan være nyttig: