4human HRM

Integrasjonen mellom Tripletex og 4human HRM overfører ansattopplysninger fra HR som mastersystem til lønn. Fravær som er registrert i Tripletex kan overføres til 4human HRM for å gi organisasjonen støtte til håndtering av sykefraværsoppfølging.

Kategori

HRM

Integrasjonspartner

4human

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Ansattopplysninger registreres og vedlikeholdes i 4human HRM og integrasjonen overfører nødvendige opplysninger til Tripletex slik at dobbel registrering unngås.

Fravær kan registreres i Tripletex. For at ledere og HR skal kunne følge opp ansatte i sykdomsforløp, ta ut statistikker og fraværsrapportering overføres fraværet til 4human gjennom integrasjonen.

Slik deles dataen

Tripletex
4human HRM
Ansatt
Ansattopplysninger
Tripletex
4human HRM
Timeliste
Fravær
Tripletex
4human HRM

Hvordan kommer jeg i gang?

Kontakt 4human for å få satt opp integrasjonen – https://4human.no/hr-system/lonnssystemer/