AxiaFrakt

Ordre i Tripletex blir til sendinger i AxiaFrakt, som igjen kan sendes til transportører
Kom i gang

Hva hjelper integrasjonen meg med?

— Lang erfaring med logistikksystemer

En ordre fra Tripletex hentes inn i AxiaFrakt og blir til en sending. Sendingen kan behandles videre i AxiaFrakt for enkel utskrift av etiketter, overføring av EDI til transportører, kalkulering av transportpriser og varsling til mottaker av varene.

AxiaFrakt vil sende data til transportørene, skrive korrekte etiketter, varsle mottaker om varer på vei og sende informasjon om sporing.

Slik deles dataen

Tripletex
AxiaFrakt
Produkt
Informasjon om produkt sendes mellom begge integrasjonene
Tripletex
AxiaFrakt
Ordre
Informasjon om ordre sendes mellom begge integrasjonene
Tripletex
AxiaFrakt
Leveranse
Informasjon om leveranse sendes mellom begge integrasjonene
Tripletex
AxiaFrakt

Hvordan kommer jeg i gang?

For å komme i gang med integrasjon mot Tripletex, trengs først en lisens på AxiaFrakt. Har du ikke dette, kan den bestilles på vår hjemmeside, www.axiafrakt.no. Der står informasjon om forskjellige versjoner. Trenger du hjelp med hvilken versjon som passer deg, er det bare å ta kontakt med oss.

Når lisens er i orden, må det opprettes en API-nøkkel / brukernøkkel i Tripletex.
Forklaring på hvordan å opprette brukernøkkel ligger hos Tripletex: https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=853&language=0.

Applikasjonsnavn skal være: Axia_Frakt. Når brukernøkkel er opprettet, sendes den til AxiaFrakt, så setter vi opp resten, og starter integrasjonen.

Integrasjonspartner

Axia AS