Azure Data Factory

— Integrerer og lagrer Tripletex data i Azure datavarehus, og sikrer effektiv tilgang til regnskapsinformasjon i Power BI og andre BI-løsninger

Fordeler

  • Tilgjengeliggjør og strukturerer regnskapsdata fra Tripletex for "self-service" rapporter og analyser i f.eks. Power BI eller andre Business Intelligence-løsninger
  • Muliggjør rapporter og analyser på tvers av ulike kildesystemer
  • Kun bruk av kostnadseffektive Microsoft skytjenester - ingen proprietære løsninger

Dette trenger du

  • Ingen tekniske krav

Azure Data Factory

— Integrerer og lagrer Tripletex data i Azure datavarehus, og sikrer effektiv tilgang til regnskapsinformasjon i Power BI og andre BI-løsninger

BDOs Azure Data Factory -integrasjon henter, strukturerer og laster inn data fra Tripletex REST API til et rapporteringsdatavarehus (Azure SQL database). Datavarehuset legger til rette for automatisert rapportering og analyse på oppdatert regnskapsinformasjon i f.eks. Power BI. Integrasjonen og datavarehus kan leveres som abonnementstjeneste levert av BDO, eller konfigurert i kundes miljø for full tilgang og fleksibilitet.

Disse passer integrasjonen for:

Alle som ønsker å benytte regnskapsinformasjon for rapporter og analyser i eksterne løsninger, f.eks. Power BI

Slik fungerer det:

BDO har konfigurert Azure Data Factory til å hente regnskapsdata fra Tripletex REST API, og strukturere denne informasjonen i en Azure SQL Database for rapportering. Oppsettet er er i stor grad “kodefritt”, og eventuelle tilpasninger kan håndteres uten betydelig programmeringskompetanse gjennom et fleksibelt, grafisk brukergrensesnitt i Microsoft Azure. Integrasjonene henter data fra utvalgte endepunkt i API-et daglig eller hyppigere.

De fleste av våre kunder benytter deretter Power BI for rapportering eller ad-hoc analyse av regnskapsinformasjonen, men fordi dataene ligger i en Azure SQL database kan man fritt benytte andre verktøy. Gjennom å tilgjengeliggjøre informasjonen i en database sikrer man videre en skalerbar plattform som er egnet til utvides med integrasjoner mot andre systemer med viktig styringsinformasjon.

Slik kommer du i gang:

API-tilgang må aktiveres og BDO trenger “brukernøkkel” for selskapene som skal integreres. https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=1151&language=0

Denne integrasjonen er utviklet av:BDO Business Analytics

Kontakt: tommy.elsgard@bdo.no Tel: 93082939

Munkedamsveien 45 0250 Oslo