Cantor Rapportering

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Kobler Cantor og Tripletex sammen, slik at data fra Tripletex overføres automatisk til Cantor for rapportering. Det reduserer sjansen for feil og sparer deg for verdifull tid.

— Vårt skybaserte rapporteringssystem gir deg detaljerte og oversiktlige rapporter med et par enkle tastetrykk.

Systemet innhenter tall automatisk fra regnskapssystemet ditt og genererer rapporter tilpasset dine ønsker og behov.

Systemet fjerner behovet for tunge regneark eller andre rapporteringsløsninger. Cantor har full integrasjon mot de aller fleste regnskapssystemer og automatiserer store deler av den manuelle jobben knyttet til rapportering.

Rapporter kan hentes ut for en enkel periode eller genereres automatisk med en fastsatt frekvens og periodelengde. Du kan rapportere på månedsbasis, to-månedlig, kvartal, tertial, halvår, helt år eller inntil 5 år for både virkelig tall og budsjett.

Du kan enkelt sammenligne resultat fra flere perioder i dine rapporter. Systemet hjelper deg også kontrollere hvorvidt din virksomhet holder seg innenfor et gitt budsjett og gir sammenligningsgrunnlag mot avviksanalyser, prognoser og grunnlag for fremtidige budsjetter.

I Cantor kan du benytte inntil 10 forskjellige dimensjoner for å dekke behov innenfor avdelingsoppdeling, prosjekt, varer, divisjoner m.m. Systemet kommer komplett med en rekke standardmaler og gir også full fleksibilitet til å definere innholdet i rapportene dine selv .Dette supplert med tallrike muligheter for å sette opp planlagte oppgaver kan gi deg en svært automatisert rapporteringsprosess.

Systemet lar deg enkelt foreta periodisering av inntekter og kostnader og løse avdelings- og valutaproblematikk. Systemet er også godt egnet som løsning for konsernrapportering.

Cantor Konsern er vår løsning for konsolidering av konsernregnskap, og har funksjonalitet som sammenlignes med det en finner i internasjonale systemer fra IBM eller Oracle. Systemet er enkelt å bruke samtidig som det har rapporteringsstyrken som en for øvrig finner i løsningene våre inklusive presentasjoner på web og gjennom Cantor BI. C​antor inkluderer en brukervennlig veiviser som tar deg gjennom alle stegene i utarbeidelsen av konsernregnskapet.

Cantor Konsolidering brukes av en rekke mellomstore og store norske konsern innenfor de fleste bransjer til løpende periodisk rapportering og årsregnskap. Med sin fleksible struktur og gunstige prisstruktur egner systemet seg også godt til rapportering i mindre konsernselskaper.

Disse passer integrasjonen for:

  • Cantor er utviklet spesifikt for norske bedrifter og passer de fleste virksomheter uansett selskapstype og størrelse. Cantor kan integreres mot en hver bedrift som har ett regnskapssystem. Vi har levert mer enn 1.000 installasjoner til alt fra små selskaper til mellomstore og store konsern i de fleste bransjer over hele landet.

Slik fungerer det:

Cantor integreres sømløst mot Tripletex. Denne aktiviseres ved ett enkelt oppsett og Cantor henter regnskapsdata automatisk.

Slik kommer du i gang:

Cantor Installasjon er vår tradisjonelle programvareløsningen for installasjon i eget miljø eller hos egen ASP-leverandør. Egner seg når økonomisystemet som Cantor skal hente data fra er installert i eget miljø eller hos ASP leverandør.

Cantor Cloud er vår skybaserte løsning for leie av tilgang til aktuelle moduler og brukere. Egner seg når Cantor skal hente data fra et skybasert økonomisystem, og/eller en ikke har eget servermiljø eller bruker ASP-leverandør til drifting av sine eksisterende IT-løsninger.

Cantors skybaserte abonnementsløsning egner seg når en til maks inntil 3 brukere skal ha tilgang til en eller to av modulene i Cantor for et bestemt eller maks 10 selskaper.

For vår skybaserte løsning Cantor Cloud betales en månedlig lisens for tilgang til aktuelle moduler for de enkelte brukere og denne inkluderer også brukerstøtte.

Våre konsulenter bistår installeringen, som normalt tar 2- 4 dager.

Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon, eller bestill Cantor rapportering her; https://www.cantor.no/programvare/rapportering/

Du kan også teste programmet ved å bestille en demo av vår løsning for webrapportering her; https://www.cantor.no/min-side/

Integrasjonspartner

Cantor AS
Adresse:
Langelandsveien 17 / Parkveien 53 A
6010 Ålesund / 0256 Oslo