Cantor Controller

Kategori

ÅrsavslutningRapportering

Integrasjonspartner

Cantor AS
Langelandsvegen 17/Rådhusgata 17
6010 Ålesund/0158 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Kobler Cantor og Tripletex sammen, slik at Tripletex data overføres automatisk til Cantor. Det reduserer sjansen for feil og sparer deg for verdifull tid.

— Det komplette systemet for utarbeidelse av årsoppgjør og effektiv rapportering

Cantor Controller Årsoppgjør er fleksibelt og tilpasset alle selskaper. Det er fullintegrert med Tripletex og har brukeren i fokus.

Uansett selskapstype setter programmet opp et komplett årsregnskap med forside, styres beretning, resultat/balanse, nummererte noter, kontantstrømoppstilling og tilhørende ligningsskjemaer.

Disse passer integrasjonen for:

Systemet passer like godt i økonomiavdelingen hos mellomstore og større bedrifter, som i regnskapsbyråer og revisjonskontorer.

Slik fungerer det:

  • Systemet starter der ordinære regnskapssystemer slutter:

Basert på en foreløpig saldobalanse i slutten av året utarbeides et komplett årsregnskap. Cantor Controller importerer kontoplan og saldotall fra alle regnskapssystemer, og inneholder en avansert og brukervennlig notemodul. Basert på en del standard noter samt muligheten til å lage egendefinerte noter, vil det være enkelt å lage noteopplysninger og beretninger i tilknytning til årsregnskapet.

  • Automatisk utfylte skjema og enkel innlevering gjennom Altinn

Cantor Controller støtter også Altinn-løsningen for elektronisk innrapportering av ligningsskjemaer og årsregnskapet til skattemyndigheter og Brønnøysund-registeret.

Slik kommer du i gang:

Besøk Cantor’s hjemmeside

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!