Cantor Controller

Det komplette systemet for utarbeidelse av årsoppgjør og effektiv rapportering

Fordeler

  • Komplett årsoppgjør med brukeren i fokus
  • Automatisk utfylte skjema og enkel innlevering via Altinn
  • Enkelt og effektivt å lage egne tilpassede rapporter

Dette trenger du

  • Gyldig lisens til Cantor Controller

Cantor Controller

— Det komplette systemet for utarbeidelse av årsoppgjør og effektiv rapportering

Cantor Controller Årsoppgjør er fleksibelt og tilpasset alle selskaper. Det er fullintegrert med Tripletex og har brukeren i fokus.

Uansett selskapstype setter programmet opp et komplett årsregnskap med forside, styres beretning, resultat/balanse, nummererte noter, kontantstrømoppstilling og tilhørende ligningsskjemaer.

Disse passer integrasjonen for:

Systemet passer like godt i økonomiavdelingen hos mellomstore og større bedrifter, som i regnskapsbyråer og revisjonskontorer.

Slik fungerer det:

  • Systemet starter der ordinære regnskapssystemer slutter:

Basert på en foreløpig saldobalanse i slutten av året utarbeides et komplett årsregnskap. Cantor Controller importerer kontoplan og saldotall fra alle regnskapssystemer, og innheholder en avansert og brukervennlig notemodul. Basert på en del standard noter samt muligheten til å lage egendefinerte noter, vil det være enkelt å lage noteopplysninger og beretninger i tilknytning til årsregnskapet.

  • Automatisk utfylte skjema og enkel innlevering gjennom Altinn

Cantor Controller støtter også Altinn-løsningen for elektronisk innrapportering av ligningsskjemaer og årsregnskapet til skattemyndigheter og Brønnøysund-registeret.

Slik kommer du i gang:

Besøk Cantor’s hjemmeside

Denne integrasjonen er utviklet av:Cantor AS

Kontakt: firma@cantor.no Tel: 70 17 42 50

Langelandsvegen 17/Rådhusgata 17 6010 Ålesund/0158 Oslo