Carbonara

Vi analyserer dine fakturaer ved hjelp av AI og beregner dine utslipp basert på fakturaene dine.

Kategori

Rapportering

Integrasjonspartner

ESG Trackr AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Ved å hente ut data fra regnskapet kan vårt verktøy beregne dine klimautslipp i henhold til GHG-protokollen. Vi er 100% åpne om hvordan beregningene gjøres og det er full åpenhet om utslippsfaktorene som blir benyttet.

Ved å benytte seg av vårt verktøy kan du kartlegge dine utslipp og finne ut hvilke forbedringsområder du har.

Slik deles dataen

Tripletex
Carbonara
Hovedbok
Vi henter ut utvalgte fakturaer basert på hovedbok og SAF-T.
Tripletex
Carbonara
SAFT
Vi henter ut utvalgte fakturaer basert på hovedbok og SAF-T.
Tripletex
Carbonara
Dokument
Vi henter vedlegget til bilagen til analyse.
Tripletex
Carbonara
Faktura
Vi henter vedlegget til bilagen til analyse.
Tripletex
Carbonara