Drifti

Overføring av fakturaer, innbetalinger, oppdrag og timer - fra Drifti til Tripletex

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Denne integrasjonen krever at du har Tripletex Komplett

Utgående fakturaer
Fakturaene du oppretter i Drifti vil automatisk bli sendt over og bokført i Tripletex. Disse blir sendt over som «avanserte bilag» med tilhørende .PDF-kopi av fakturaen.
Bilaget blir kontert mot både kundereskontro og salgskonto – med påført prosjektnummer som er tilknyttet oppdraget i Drifti

Innbetalinger
Innbetalinger på fakturaer i Drifti vil automatisk bli sendt over og bokført i Tripletex. Dette inkludere både innbetalinger registrert via KID/OCR i Drifti – samt manuelt registrerte innbetalinger

Oppdrag
Ved opprettelse av nytt oppdrag i Drifti blir det automatisk opprettet et tilsvarende prosjekt i Tripletex. Dersom oppdraget er opprettet i Drifti før integrasjonen ble aktivert – vil det likevel opprettes et tilsvarende prosjekt i Tripletex ved overføring av timer eller fakturaer

​Dersom du manuelt har opprettet prosjekt i Tripletex med samme oppdragsnummer fra Drifti – vil vi gjøre et søk på dette før vi forsøker å opprette et nytt ett via integrasjonen. Hvis vi får et 100% treff benytter vi det prosjektet som allerede er opprettet

Timer
Timer overføres ikke fortløpende til Tripletex, men gjøres typisk én gang i månedenen etter timene er sett over og «godkjent». For å føre over timer via integrasjonen går du inn i «Timerapport» i Drifti – velger ønsket periode – og trykker på «Eksporter timer til Tripletex»

Overførte timer vil kunne ses i Tripletex under «Timeliste», og vil ligge fordelt på hver ansatt og hvert oppdrag – på lik måte som i Drifti

Kunder
Kunder blir overført både ved opprettelse av nytt oppdrag i Drifti – og ved opprettelse av faktura. Vi forsøker først å søke opp om kunden finnes i Tripletex basert på kundenummer fra Drifti – og hvis vi ikke får treff opprettes kunden som en ny kunde

Slik deles dataen

Tripletex
Drifti
Ansatt
Kobling av brukere i Drifti mot Tripletex
Tripletex
Drifti
Aktivitet
Opprette aktiviteter i Tripletex basert på timesats fra Drifti
Tripletex
Drifti
Prosjekt
Søk etter eksisterende eller opprett nytt prosjekt basert på oppdrag fra Drifti
Tripletex
Drifti
Timeliste
Overføre timer fra Drifti til Tripletex
Tripletex
Drifti
Kunde
Søk etter eksisterende eller opprett ny kunde basert på kunde fra Drifti
Tripletex
Drifti
Faktura
Utgående fakturaer opprettes i Tripletex som avanserte bilag med tilhørende .PDF faktura som vedlegg
Tripletex
Drifti
Hovedbok
Matching av kontoplan i Drifti mot Tripletex
Tripletex
Drifti

Hvordan kommer jeg i gang?

1. Logg inn i Drifti.app
2. Gå til Markedsplass i hovedmenyen til venstre
3. Trykk på Tripletex
4. Les gjennom, trykk på kjøp – og huk av for at du har lest vilkårene

Ler mer på Drifti sitt hjelpesenter https://intercom.help/drifti/nb/articles/8698294