ECPay

Automatisk overføring av forfalte fakturaer til purring/inkasso.

Kategori

Inkasso

Integrasjonspartner

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Automatisk overføring av fakturaer som er 14 dager over forfallsdato til purring/inkasso. Oppdaterer betalinger automatisk mellom Tripletex og purre/inkassosystem, samt oppdaterer betalinger fra inkassosystem med automatisk bokføring Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
ECPay
Faktura
Sendes fra Tripletex til ECPay
Tripletex
ECPay
Betaling
Sendes fra Tripletex til ECPay
Tripletex
ECPay
Kreditnota
Sendes fra Tripletex til ECPay
Tripletex
ECPay
Bokføring
Sendes fra ECPay til Tripletex
Tripletex
ECPay

Hvordan kommer jeg i gang?

For å benytte vår integrasjon må man aktivere API 2.0 modulen i Tripletex. Dette gjøres under «Selskap» > «Mitt abonnement». Herfra skal du finne «API 2.0» og trykke «Bestill» på denne.
Aktiver API-tilgang på ansatt Under «Selskap» > «Ansatte» og velger brukeren som skal ha API-tilgang fra MAB. Under valget «Mer» velger du «API-tilgang».

Man velger sin applikasjon fra nedtrekkslisten. Vi må få oversendt klientnøkkel.

• Vi må få oppgitt en startdato (og da vil alle forfalte fakturaer etter denne dato følges
opp via integrasjonen)
• Integrasjonen henter alle fakturaer som er forfalt med mer enn 14 dager
• Vi sender normalt ut inkasso varsel dag 15.
• Står inkasso varsel ubetalt etter 14 dagers fristen , vil vi sende en
betalingsoppfordring(inkasso)
• Betalinger oppdateres mellom Tripletex og vårt system sømløst.(avregningsoppgaver
sendes til deres side på infocenter.)
• Integrasjonen kan oppdatere krediteringer, men ikke del krediteringer. (kun pr. faktura og
ikke på reskontronivå)
• Det vil ikke fremgå i Tripletex at en faktura har fått et saks nr. hos oss. (er faktura forfalt
med mer enn 14 dager, vil den være overført)
• Aktive saker kan ses via kundeside på vårt infocenter. Der kan man for øvrig
kommunisere med ECPay.

Har du spørsmål til oppsettet eller vår løsning så tar tu kontakt med:

Salgsleder Erik Hoelli ,ehoelli@ecpay.no mob.97764637