Edoc4BP2TTX – Brightpearl to Tripletex

Faktura og kundereskontrodata generert i Brightpearl som oppdateres automatisk i Tripletex

Fordeler

  • Økt datakvalitet
  • Helautomatisert oppdatering av kundedata begge veier
  • Raskt og sømløs løsning med betydelig innsparing av manuelt arbeid ved fakturering

Dette trenger du

  • Forutsetning for at integrasjonen skal fungere er KUN internett tilgang
  • Ha et kundeforhold med Selby (trenger et unikt kundenummer)

Edoc4BP2TTX – Brightpearl to Tripletex

Edoc4BP2TTX er en integrasjon mellom Brightpearl og Tripletex som forenkler og ivaretar oppdatering av Tripletex basert på fakturering i Brightpearl og underliggende salgssystemer, f.eks. Shopify. Statusoppdatering sendes tilbake til Brightpearl for validert oppdatering. Løsning er skalerbar med tanke på antall transaksjoner og hvor ofte/behov for oppdateringsfrekvens. Betalingsstatus på utsendte fakturaer fra Brightpearl til Tripletex kan oppdateres tilbake i Brightpearl (Dette er en opsjon).

Disse passer integrasjonen for:

  • Alle som bruker Brightpearl og Tripletex

Slik fungerer det:

  • Faktura og kundereskontrodata generert i Brightpearl som oppdateres automatisk i Tripletex. Helautomatisk løsning
  • Se prinsippskissene

Slik kommer du i gang:

  • Ta kontakt med Selby as

 

Denne integrasjonen er utviklet av:Selby as

Kontakt: bjorn@selby.no Tel: 40 63 89 89

Sæterstøavegen 2C 2150 Årnes