Brightpearl

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Edoc4BP2TTX – Brightpearl to Tripletex

— Digitalisering og integrering av forretningsdokumenter

Edoc4BP2TTX er en integrasjon mellom Brightpearl og Tripletex som forenkler og ivaretar oppdatering av Tripletex basert på fakturering i Brightpearl og underliggende salgssystemer, f.eks. Shopify. Statusoppdatering sendes tilbake til Brightpearl for validert oppdatering. Løsning er skalerbar med tanke på antall transaksjoner og hvor ofte/behov for oppdateringsfrekvens. Betalingsstatus på utsendte fakturaer fra Brightpearl til Tripletex kan oppdateres tilbake i Brightpearl (Dette er en opsjon).

Disse passer integrasjonen for:

  • Nettbutikk
  • Regnskapsførere
  • Factoring

Slik fungerer det:

Faktura og kundereskontrodata generert i Brightpearl som oppdateres automatisk i Tripletex. Løsningen er helautomatisk.

(Se prinsippskissene)

Slik kommer du i gang:

  • Ta kontakt med Selby as ved Olav By på tlf: 91 51 49 91 eller på e-post: olav@selby.no

 

Slik deles dataen

Tripletex
Brightpearl
Faktura
Informasjon om faktura sendes begge veier
Tripletex
Brightpearl
Betalingsstrøm
Informasjon om betalingsstrøm sendes begge veier
Tripletex
Brightpearl

Integrasjonspartner

Selby as
Adresse:
Sæterstøavegen 2C
2150 Årnes