Elite Forretningskontroll

Overføring av kunder, ansatte, ordre, prosjekter og timer fra Elite Forretningskontroll til Tripletex.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

ELite Forretningskontroll består av systemene Elite Entreprenør og Elite Renhold.
Faste register som kunder, ansatte, ordre og prosjekter, samt variable poster som timer, overføres hvert 10. min mellom Tripletex og Elite. Autentisering og valg av selskap konfigureres og lagres ved førstegangsoppsett. Det er en egen side for synk/overføring av timer i Elite, og alle timer blir validert mtp. at ansatt og prosjekt eksisterer i Tripletex før det kan overføres.

Slik deles dataen

Tripletex
Elite Forretningskontroll
Kunder
Fra Elite til Tripletex
Tripletex
Elite Forretningskontroll
Ansatte
Fra Elite til Tripletex
Tripletex
Elite Forretningskontroll
Ordre
Fra Elite til Tripletex
Tripletex
Elite Forretningskontroll
Prosjekter
Fra Elite til Tripletex
Tripletex
Elite Forretningskontroll
Timer
Fra Elite til Tripletex
Tripletex
Elite Forretningskontroll

Hvordan kommer jeg i gang?

Integrasjonen tilbys nye og eksisterende kunder som abonnerer på Elite Forretningskontroll. Kontakt oss på post@elitesystemer.no for å komme i gang.