Entrè

— Eksporter tidsregistreringer og kundefakturaer fra Entrè til Tripletex, og importer betalinger av kundefakturaer, foretatt i Tripletex, til Entrè
Kom i gang

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen hjelper til med å automatisk motta kundefakturaer og tidsregistreringer av prosjekter direkte i Tripletex-systemet. For å automatisk oppdatere prosjektene i Entrè, med betalingene registrert i Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Entrè
Kundefaktura
Informasjon om kundefaktura sendes fra Entrè til Tripletex
Tripletex
Entrè
Tidsregistrering
Informasjon om tidsregistrering sendes fra Entrè til Tripletex
Tripletex
Entrè
Betalinger
Informasjon om betalinger sendes fra Tripletex til Entrè
Tripletex
Entrè

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er ikke mulig å aktivere denne integrasjonen på egenhånd. Kund må være bruker av Entrè, og må kontakte deres støtte for aktivering

Integrasjonspartner

Hantverksdata AB