Equity

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Equity

— Gir likviditet og tar vare på relasjoner

Integrasjonen er den eneste i Norge som kun bruker Tripletex, speiler din reskontro, som eneste kilde for informasjon. Dette sikrer at det du gjør i Tripletex speiles til Equity og alle involverte parter ser de samme fordringene, og saldoene.

Dette sammen med at Equity har kundelogin for dine kunder og en skreddersydd fakturaoppfølging fra dedikert saksbehandler fra Equity, samvirker til at dine kunder betaler i god tid og din likviditet opprettholdes.

God service, god informasjon, å ta vare på kunderelasjonen er derfor noe Equity har som hovedfokus, ved arbeidet med fakturaoppfølgingen, og etterfølgende inkassobehandling, om nødvendig.

Disse passer integrasjonen for:

  • Alle bedrifter som produserer kredittfakturaer
  • Regnskapsførere – Equity har en partnermodul som gjør det enkelt for regnskapsførere å ha kontroll på alle sine kunder i en løsning og i ett bilde
  • Kjeder og konsern – Equity har en egen partnermodul for kjedekontor og konsern, som gjør det veldig oversiktlig å følge med på alle i kjeden eller konsernet i en løsning uten å måtte klikke seg fra selskap til selskap.

Slik kommer du i gang:

Aktiver integrasjonen her – og du blir kontaktet av en rådgiver fra Equity.

Integrasjonspartner

Equity
Adresse:
Ulrikkabakken 3
3950 BREVIK