EY

Integrasjon mot EYs løsning som automatiserer uttrekk av data som blir benyttet i EY sin finansielle revisjon av ditt selskap.

Kategori

Årsavslutning

Integrasjonspartner

ERNST & YOUNG AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen automatiserer datauttrekk fra Tripletex som blir benyttet i den lovpålagte revisjonen av ditt selskap. Dette reduserer tiden du som kunde eller regnskapsfører må bruke på manuelle datauttrekk i forbindelse med revisjonen.

Slik deles dataen

Tripletex
EY
Balanse
Balanse
Tripletex
EY
Bank
Bank
Tripletex
EY
Bilagsstatus
Bilagsstatus
Tripletex
EY
Dokument
Dokument
Tripletex
EY
Eiendeler
Eiendeler
Tripletex
EY
Faktura
Faktura
Tripletex
EY
Hovedbok
Hovedbok
Tripletex
EY
Kunde
Kunde
Tripletex
EY
Kontaktinfo
Konaktinfo
Tripletex
EY
Lager
Lager
Tripletex
EY
Leverandør
Leverandør
Tripletex
EY
Leverandørfaktura
Leverandørfaktura
Tripletex
EY
Ordre
Ordre
Tripletex
EY
Produkt
Produkt
Tripletex
EY
SAFT
SAFT
Tripletex
EY
Selskap
Selskap
Tripletex
EY
Valuta
Valuta
Tripletex
EY
Virksomhet/underenhet
Virksomhet/underenhte
Tripletex
EY
Ansatt
Ansatt
Tripletex
EY
Avdeling
Avdeling
Tripletex
EY
Aktivitet
Aktivitet
Tripletex
EY
Innkjøp
Innkjøp
Tripletex
EY
Lønn
Lønn
Tripletex
EY
Prosjekt
Prosjekt
Tripletex
EY

Hvordan kommer jeg i gang?

Integrasjonen aktiveres som «EY» i Tripletex. • Ta kontakt med ditt revisjonsteam for mer informasjon.