Hogia

Integrasjonen (Tripletex API) overfører ordre- og faktura-informasjon fra UniTrans, UniCon og MoveIT/Bygg&Anlegg. Samt kundenummer og artikkelnr/produkt for automatisk oppretting i Tripletex.

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

Hogia Transport Systems AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen overfører informasjon fra fagsystemene UniTrans, UniCon og Bygg&Anlegg.
For systemene UniTrans og UniCon er det valgfritt om man velger å fakturere fra disse to systemene. Velger man å fakturere fra fagsystemene sendes det fakturert informasjon over til Tripletex. Velger man å fakturere fra Tripletex sendes ordreinformasjon fra fagsystemene over til Tripletex.

Fra fagsystemet Bygg&Anlegg vil fakturering skje i Tripletex og da sendes kun ordre og fakturagrunnlag over til Tripletex for videre behandling.
Fordelen med en slik integrasjon at det er god validering på data som overføres – f.eks. at kundenummer og artikkel/produkt finnes og at det automatisk opprettes dersom det ikke finnes i Tripletex. Det er også kontroll på at mailadressen har gyldig format, momskode…mm
Man vil umiddelbart se at informasjonen finnes i Tripletex eller om overføringen ikke blir validert ok.

Slik deles dataen

Tripletex
Hogia
Faktura
Ordre og Faktura
Tripletex
Hogia

Hvordan kommer jeg i gang?

Ta kontakt med Hogia Support for å sette opp integrasjonen.