Husleie.no + Tripletex

Automatisk overføring av vouchere fra Husleie.no som faktura inn i Tripletex.

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

ConnectMyApps AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen mellom Husleie.no og Tripletex reduserer administrative oppgaver og sparer tid ved automatisk overføring av vouchere fra Husleie til økonomisystemet. Det gir økt datakvalitet og mindre risiko for feil- og dobbeltregistreringer, samtidig som det sikrer konsistent overføring av informasjon.

Hvordan deles dataen? 
Vouchers hentes fra Husleie. Produkt- og kundeinformasjon sjekkes mot eksisterende informasjon i Tripletex. Hvis kundeinformasjon ikke eksisterer i Tripletex fra før, opprettes det ny kunde med tilhørende faktura basert på vouchers fra Husleie. Kunde-ID for nye kunder sendes tilbake til Husleie fra Tripletex.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er raskt og enkelt å komme i gang, konfigureringen tar kun 5 min ved hjelp av en «Quick Start wizard» og ingen tekniske kunnskaper kreves. Følg trinnene i ConnectMyApps Quick Start wizard for å konfigurere integreringen.

Registrer programmene som skal knyttes sammen, Husleie og Tripletex.