Hybel Premium

Hybel Premium fungerer som et forsystem til regnskapssystemet. Dette gjør det mulig å forenkle selve bokføringen betydelig enten gjennom eksport av Perioderapport eller Bilagsjournal i Tripletex format.

Kategori

Rapportering

Integrasjonspartner

Hybel AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Hybel Premium fungerer som et forsystem til regnskapssystemet, og på grunn av dette er det ikke nødvendig å føre en fullstendig kundespesifikasjon for leietakere i regnskapssystemet – det er tilstrekkelig å føre aggregerte tall eller samlesummer. Selve kundespesifikasjon ligger på Hybel og dette utgjør dermed en underspesifikasjon til kontospesifikasjonen i regnskapssystemet.

Du kan derfor bokføre samlesummer på månedlig basis basert på Perioderapporten som du tar ut på Hybel. En ytterligere forenkling er å importere Bilagsjournal fra Hybel direkte i Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Hybel Premium
Faktura
Bilagsjournal med faktura, innbetalinger til Hybel og betalinger fra Hybel til kunde
Tripletex
Hybel Premium

Hvordan kommer jeg i gang?

Gå til Hybel.no > Husleie > Innstillinger for å sette opp automatiske utsendelser til regnskapsfører. Her redigerer man også kontoinnstillinger, prosjekt- og avdelingsnummer slik at dette matcher strukturen man har i Tripletex.