Kapitalkontroll2

Integrasjonen sender faktura som ikke er betalt innen 14. dager etter forfall til KapitalKontroll sitt system for egeninkasso

Kategori

Inkasso

Integrasjonspartner

KapitalKontroll

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Innfordring og automatisert fakturaoppfølging.

KK2 sørger effektivt for at alle fakturaer som ikke er betalt ved forfall går inn i en saksgang som automatisk følger opp faktura helt til den er innbetalt eller saken ender hos namsmannen. KK2 gjør det enkelt og automatisk å innfordre kravene dine selv og vi kan bistå deg ved behov.

KK2 henter informasjon om faktura med tilhørende kundedata og tilhørende betalinger (bilag) fra Tripletex. KK2 avstemmes daglig med data fra Tripletex. Hvis det er noe som skal bokføres fra KK2 til Tripletex sender KK2 et bokføringsforslag (bilag) til Tripletex.

Et samarbeid med KapitalKontroll gir deg full fleksibilitet og full automatikk. Vi kan bistå deg med hele eller deler av innfordringsløpet og har egen advokat som veileder deg ved behov. Vår integrasjon sørger for effektiv innfordring og posterer alle inntekter til korrekte kontoer slik at du unngår overdekning.
Sammen skal vi skape fremtidens inkasso som innebærer lavere salær til dine kunder og økte inntekter til deg samtidig som du oppnår høy løsningsgrad og lavere kredittid.
Ta kontakt med oss i dag på 911 99 976 eller ole@kapitalkontroll.no for mer informasjon eller les mer på vår hjemmeside.

Slik deles dataen

Tripletex
Kapitalkontroll2
Bilag
Sendes fra Tripletex til Kapitalkontroll2
Tripletex
Kapitalkontroll2
Faktura
Sendes fra Tripletex til Kapitalkontroll2
Tripletex
Kapitalkontroll2
Bilag
Sendes fra Kapitalkontroll2 til Tripletex
Tripletex
Kapitalkontroll2

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ønsker å komme i gang med KK2 har vi behov for følgende informasjon:

  • Navn, epost og telefonnummer på kontaktperson hos dere.
  • Navn, epost og telefonnummer på minimum en saksbehandler dere ønsker at skal bli opprettet.
  • Selskapets logo
  • Bankkontonummeret som dere har på utgående faktura
  • Hvilken regnskapskonto dere ønsker å bokføre på: Salærinntekter (vanligvis 3909), Renteinntekter (vanligvis 8050), Omkostninger (vanligvis 7309), hovedbok bank (vanligvis 1930), Kundefordringer (vanligvis 1500)
  • Produktnummer for salær, renter og omkostninger.

Hvis du ønsker et tilbud før du sender oss informasjon er det bare å ta kontakt med ole@kapitalkontroll.no / 911 99 976 eller se vår hjemmeside.

For å komme i gang med KK2 må dere lage en Employee-token. Denne kan dere lage selv inne i Tripletex:
1. I sidemenyen, klikk og utvid «Selskap».
2. Velg «Ansatte» under «Selskap».
3. Velg en ansatt i «Ansatte» tabellen.
4. Se etter fanen «API-tilgang» og klikk på den
5. Trykk «Ny nøkkel».
6. I «Ny brukernøkkel» dialogboksen:
a. Søk og velg «KapitalKontroll2» i Application-boksen.
b. Gi tokenen et passende navn og lagre den.
7. Etter lagring vil du få en token-streng