Klarna

Bokfør oppgjørene fra Klarna automatisk i Tripletex

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Med vår integrasjon bokføres oppgjørene fra Klarna automatisk i Tripletex, ved at vi fortløpende henter informasjon om hva du har fått utbetalt fra Klarna og bokfører dette mot regnskapskonto for bank, med egne posteringer for hver enkelt kundebetaling, samt kostnadsføring av Klarna sine gebyrer.

Denne integrasjonen passer for alle som i dag får betalt via Klarna og ønsker å få transaksjonene importert i Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Klarna
Bilag
Sendes fra Klarna til Tripletex
Tripletex
Klarna

Hvordan kommer jeg i gang?

Gå til denne siden for å bestille integrasjonen.

Integrasjonspartner

iizy AS
Adresse:
Luramyrveien 40
4313 Sandnes