Klarna

Bokfør oppgjørene fra Klarna automatisk i Tripletex

Denne integrasjonen tilbyr enkel tilkobling

Vi har laget en egen markedplass for integrasjoner inne i Tripletex, hvor du raskt og enkelt kan koble deg til et av systemene som ligger tilgjengelig.

Kategori

Betalingstjenester

Integrasjonspartner

iizy AS
Luramyrveien 40
4313 Sandnes

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Med vår integrasjon bokføres oppgjørene fra Klarna automatisk i Tripletex, ved at vi fortløpende henter informasjon om hva du har fått utbetalt fra Klarna og bokfører dette mot regnskapskonto for bank, med egne posteringer for hver enkelt kundebetaling, samt kostnadsføring av Klarna sine gebyrer.

Denne integrasjonen passer for alle som i dag får betalt via Klarna og ønsker å få transaksjonene importert i Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Klarna
Bilag
Sendes fra Klarna til Tripletex
Tripletex
Klarna

Hvordan kommer jeg i gang?

Gå til denne siden for å bestille integrasjonen.