LegalPlant

LegalPlant er et fagsystem for advokater. Integrasjon med Tripletex gjør det mulig å opprette kunder, prosjekter og føre timer i Tripletex via LegalPlant.

Kategori

FagsystemerTimeføring

Integrasjonspartner

Legal Plant AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

LegalPlant er et komplett sakshåndteringssystem for advokater. Med en integrasjon til Tripletex vil alle klienter (kunder) og kontaktpersoner automatisk synkroniseres til advokatfirmaets Tripletex instans. Videre vil alle saker synkroniseres mot prosjekter i Tripletex og timer kan manuelt og semi-automatisk føres på prosjektene via LegalPlant sine dedikerte arbeidsflyten for advokater.

Slik deles dataen

Tripletex
LegalPlant
Kunde
Synk av kunder
Tripletex
LegalPlant
Prosjekt
Synk av sak/prosjekt
Tripletex
LegalPlant
Timeliste
Synk av timer
Tripletex
LegalPlant
Ansatt
Synk av fagsystem brukere
Tripletex
LegalPlant

Hvordan kommer jeg i gang?

Det finnes en eget integrasjonssenter i applikasjonen, som gir deg mulighet til å slå på bl.a. integrasjon mot Tripletex. Når integrasjonen slås på i LegalPlant kommer det opp en egen veiviser som guider gjennom steg for steg.