Microsoft Teams med ONwork

Kombiner Tripletex med ONwork i Microsoft Teams! Slik får du full kontroll på all informasjon og dokumentasjon knyttet til prosjektet.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Med ONwork får alle prosjekter et eget arbeidsområde i Microsoft Teams. Teamene opprettes basert på bedriftens egne maler, og her samles alt av filer, chat, e-post, oppgavelister og andre nyttige verktøy for prosjektet på ett sted.

Når det opprettes et nytt prosjekt i ONwork trigges det automatisk et prosjekt i Tripletex. Prosjektet opprettes med samme navn, prosjektnummer, prosjektleder og kunde i begge systemer, og sikrer at det alltid er samsvar i oversiktene på aktive prosjekter. Nye kunder kan opprettes automatisk i Tripletex i samme operasjon via et integrert søk mot Brønnøysundregistrene.

Prosjektkortet ligger i en egen fane i teamet og legges til automatisk med kobling mot riktig prosjekt i Tripletex. Dermed får prosjektlederen direkte tilgang til viktig styringsinformasjon fra Teams og kan og utføre daglige aktiviteter uten å måtte hoppe mellom systemene.

Når prosjektet avsluttes i ONwork, setter vi automatisk sluttdato på prosjektet i Tripletex.

1:1-koblingen mellom prosjektene i Teams og Tripletex gir et hav av muligheter for å generere rapporter i Microsoft Excel eller PowerBI. Ved å kombinere kvantitativ rapportering fra Tripletex med kvalitativ statusrapportering på tid, kost og kvalitet fra ONwork, kan ledelsen for eksempel få en utfyllende status på porteføljenivå.

Slik deles dataen

Tripletex
Microsoft Teams med ONwork
Avdeling
Settes automatisk når prosjektet opprettes
Tripletex
Microsoft Teams med ONwork
Ansatt
Prosjektleder settes automatisk i Tripletex
Tripletex
Microsoft Teams med ONwork
Kunde
Samme kunde i begge systemer
Tripletex
Microsoft Teams med ONwork
Leverandør
Samme leverandør i begge systemer
Tripletex
Microsoft Teams med ONwork
Prosjekt
1:1 mellom prosjektene i Teams og Tripletex
Tripletex
Microsoft Teams med ONwork

Hvordan kommer jeg i gang?

For å komme i gang med ONwork må løsningen settes opp hos dere. Dette ordner vi raskt og effektivt. Kontakt oss på 72 909 772 eller send oss en e-post på info@onwork.no for mer informasjon.

Dersom du allerede har bruker ONwork så sender du oss en API-nøkkel, så kobler vi opp integrasjonen i løpet av kort tid.