Multicase

Denne integrasjonen lar deg synkronisere data mellom Multicase og Tripletex.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Unngå manuelt arbeid og spar tid ved automatisk overføring av transaksjoner fra nettbutikken til økonomisystemet. Økt datakvalitet og mindre risiko for feil- og dobbeltregistreringer. Effektiv håndtering og kontroll av leverandør- og kundeinformasjon.

Denne integrasjonen distribuerer en arbeidsflyt som synkroniserer kunder,
leverandører og overfører transaksjoner fra Multicase til Tripletex.
Arbeidsflyten virker slik at den henter eksporterte transaksjoner i Multicase-databasen (tabellen «OkoBuntHode») som er markert med «hentet=false» og importerer dette som en «bunt» i Tripletex «voucher/bilag» modul (GBAT10 import).

Hvordan kommer jeg i gang?

For å få en effektiv installeringsprosess anbefaler vi å følge disse stegene
1. Opprette en ConnectMyApps konto her

2. Legg til Tripletex på ConnectMyApps integrasjonsplattform

3. Kontakt din Multicase serverleverandør for hjelp til å installere *ConnectMyApps Cloud
Connector for MSSQL på server.

4. Din regnskapsfører må sende riktige regnskapskoder (MVA, Valuta, kontokoder) fra
Tripletex som dere ønsker til deres Multicase-partner – fordi disse er ulike. Multicase vil
da hjelpe med å mappe disse.

5. Når CloudConnector for MSSQL er installert kan du gjøre klart transaksjoner i Multicase.
Hvis du ikke vet hvordan kan din Multicase-partner hjelpe til med dette.

6. Du er nå klar til å kjøre integrasjonen. Dette gjøres ved å trykke på det grønne lynet
under Workflows-fanen på denne siden – For at
integrasjonen skal kjøre automatisk kan du sette Schedule på ON.

Integrasjonspartner

ConnectMyApps AS