Odoo Enterprise av Flyt

Integrasjonen lar deg benytte et moderne og komplett ERP-system, mens du fører regnskapet ditt i Tripletex. Hele verdikjeden støttes av Odoo, og ferdige posterte kundefakturaer sendes automatisk til regnskapet i Tripletex.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Denne integrasjonen vil overføre fakturaer til Tripletex sammen med PDF. Dersom du benytter nettbutikk i Odoo og kunden allerede har betalt, vil fakturaen overføres med en gitt betalingstype og den blir betalt i Tripletex automatisk. Nye kunder i Odoo vil opprettes i Tripletex automatisk. Når betaling er mottatt og registrert i Tripletex, vil betalingsstatus synkroniseres tilbake og oppdaterer fakturastatus i Odoo.

Slik deles dataen

Tripletex
Odoo Enterprise av Flyt
Faktura
Opprettelse av Odoo-faktura/kreditnota
Tripletex
Odoo Enterprise av Flyt
Faktura
Opprettelse av faktura med betalingsstype
Tripletex
Odoo Enterprise av Flyt
Kunde
Opprettelse av kunder
Tripletex
Odoo Enterprise av Flyt
Bilagsstatus
Synkronisering av betalingsstatus til Odoo
Tripletex
Odoo Enterprise av Flyt

Hvordan kommer jeg i gang?

For å få en god utnyttelse av Odoo ERP, så kreves et godt styrt implementeringsprosjekt.

Mindre kunder (<10 brukere) kan kjøre et slikt prosjekt selv, med råd og støtte fra Flyt, mens større kunder vil kreve et prosjekt levert av Flyt.