Planday

Filbasert eksport av lønnsdata

Kategori

BemanningFagsystemerTimeføring

Integrasjonspartner

Planday
Tollbugata 8A og B
0152 OSLO

Hva hjelper integrasjonen meg med?

— vaktplaner, timelister, HR og mer 

Planday leverer en komplett løsning for vaktplanlegging, timeregistrering, kommunikasjon, HR og lønnsberegning. Lønnsdata som eksporteres fra Planday kan enkelt importeres til Tripletex for en smidig, presis og effektiv lønnskjøring.

Når alle timelister er godkjent i Planday — enten i vaktplanen eller ved hjelp av stemplingsuret — kan dataene eksporteres i et filformat tilpasset importmulighetene i Tripletex. Dette betyr slutten på manuell punching av timer i lønnssystemet.

Disse passer integrasjonen for:

  • Bedrifter i alle bransjer med hovedsakelig timelønnede ansatte
  • Regnskapsførere som bruker Tripletex til å kjøre lønn for sine kunder
  • Bedriftsledere som selv kjører lønn ved hjelp av Tripletex

Slik fungerer det:

  • Eksportformatet konfigureres i Planday ut fra Tripletex sine spesifikasjoner
  • Ansattnummer og lønnsarter registreres likt i begge systemer, slik at Tripletex gjenkjenner alle lønnsdata ved import
  • Lønnsdata eksporteres fra Planday, og importeres fra fil til Tripletex
  • Filen kan inneholde antall timer, timesats, lønnstillegg, og det benyttes ansattnummer og lønnsarter for å kjenne igjen transaksjonene

Slik kommer du i gang:

  • Kontakt Planday for hjelp med å sette filformatet opp, og for å teste importen til Tripletex