Qondor AS

Qondor AS tilbyr integrasjon mellom Qondor Platform og Tripletex regnskapssystem. Dette vil gjøre deg som bruker av Qondor i stand til å utføre regnskapsoppgaver og kostnadshåndtering i Tripletex basert på data fra Qondor.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Ved å benytte denne integrasjonen vil du kunne gjøre regnskapsoppgaver og fakturering av kunder i Tripletex basert på utstedte fakturaspesifikasjoner og kortbetalinger i Qondor.
Integrasjonen vil kontinuerlig sjekke om det finnes nye fakturaspesifikasjoner i Qondor, og overføre disse fortløpende. Status på betalinger og fakturaer vil føres tilbake til Qondor etter hvert som de blir oppdatert.
Det er opp til deg som kunde av Qondor om fakturaspesifikasjonene skal opprettes som ordre for videre behandling, eller som fakturaer klare for utsending i Tripletex. Betalingsstatus på fakturaer vil tilbakeføres fra Tripletex til Qondor.
Transaksjoner som er gjort med kort i Qondor vil bli overført til Tripletex som utførte betalinger med riktig betalingsmåte satt.

Denne integrasjonen vil også kunne hente ut leverandørfakturaer som er knyttet til prosjekter i Tripletex, og registrere dem som kostnader på tilsvarende prosjekt i Qondor. Hvis betalingsstatus på leverandørfaktura skulle endre seg så vil også denne bli oppdatert. Det samme gjelder salgfakturaer på synkroniserte prosjekter, samt betalingsstatus på disse. Dette vil gi et prosjektregnskap i Qondor som vil vise reelle kostnader og salg, oppdatert direkte fra Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Qondor AS
Ansatt
Overføring av nye prosjektledere
Tripletex
Qondor AS
Faktura
Fakturaer overføres fra Qondor til Tripletex, og betalingsstatus på disse føres tilbake til Qondor
Tripletex
Qondor AS
Kunde
Kunder på fakturaer overføres fra Qondor til Tripletex
Tripletex
Qondor AS
Ordre
Hvis integrasjonen er konfigurert til å opprette bare ordre, så vil disse overføres og betalingsstatus på disse vil føres tilbake til Qondor
Tripletex
Qondor AS
Prosjekt
Prosjekter overføres fra Qondor til Tripletex
Tripletex
Qondor AS

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ønsker å bli eller allerede er kunde hos Qondor, og ønsker å benytte denne integrasjonen, så ta gjerne kontakt på sales@qondor.com, så vil de hjelpe deg med å komme i gang.