Simployer

Integrasjonen overfører person-, ansatt- og fraværsdata fra Simployer HRM til Tripletex

Kategori

HRMUncategorized

Integrasjonspartner

Simployer

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Når Simployer er master for person/ansatt og fravær vil disse integrasjonene bidra til å sikre datakvaliteten i Tripletex.

Alle nyopprettede personer blir satt som standard brukere i Tripletex. Den ansatte vil selv kunne vedlikeholde sine data i Simployer og få disse overført til Tripletex.

Ved overføring slår vi opp i Tripletex og hvis den ansatte eksisterer, oppdaterer vi persondata. Hvis den ansatte ikke eksisterer opprettes en ny person med persondata og stillingsinfo.

For fravær gjelder følgende:
Lønnsrelaterte permisjoner overføres når de er gjennomført eller påbegynt. Sykefravær overføres når det er bekreftet i Simployer.

Integrasjonen settes opp som en tidsstyrt jobb som overfører gjennomført og påbegynt fravær for foregående måned.

Fraværsintegrasjonen forutsetter at kunde har lisens på Tripletex timeregistreringsmodul.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når kunde tar kontakt via marketplace vil det opprettes en sak i våre interne systemer hvor vi har dedikerte ressurser som vil svare opp henvendelsen.