SKANN VVS

En mobil applikasjon som gjør det hurtige å sende inn varer som er merket med NRF nummer. Enten via skanning eller manuelt inntasting i mobil applikasjonen.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

SKANN Marked har fått henvendelser vedrørende hurtigere mulighet for å legge inn produkter i prosjekt delen i Tripletex. I den forbindelse har vi utviklet en mobilapplikasjon til å utføre oppgaven. Dette gjør at brukeren kan sende produkter direkte til Tripletex fra en lokasjon. Er varen strekkode-merket, kan brukeren enkelt med sin telefon, skanne koden, for deretter å sende antallet umiddelbart til prosjektet i Tripletex.

Alternativt kan «NRF nummeret» eller «strekkoden» settes inn manuelt i mobilapplikasjonen. Vårt program vil ved hjelp av ett av disse feltene, kjenne igjen varen, for deretter straks legge inn produktet samt antall av disse i ønsket prosjekt.

Kan også benyttes ved eventuell retur av varer.

Nye varer / produkter:
Mobilapplikasjonen varsler via e-post hvis NRF nummeret ikke finnes i Tripletex.

Mobilapplikasjon er meget enkel å bruke. Denne blir tildelt brukeren via QR kode eller e-post etter avtale med oss.

Vår nye applikasjon har fått navnet «SKANN VVS»

Priser på våre nettsider: https://skann.no/vvs_elektro

Slik deles dataen

Tripletex
SKANN VVS
Prosjekt
Produktets «NRF-EAN» kode skannes eller NRF nummeret tastes inn. Antallet av dette produkt settes i mobilapplikasjonen, for umiddelbar legge inn en ny varelinje til ett prosjekt i Tripletex.
Tripletex
SKANN VVS
Produkt
Nye produkter skannes eller settes manuelt inn i mobilapplikasjonen for umiddelbar innsetting av produktets data, til Tripletex
Tripletex
SKANN VVS
Produkt
Endringer som sendes inn via mobilapplikasjonen til Tripletex, kan også samtidig bli sendt til Google Sheets / e-post / nettbutikk, etter brukers ønske.
Tripletex
SKANN VVS

Hvordan kommer jeg i gang?

Instruksjon for å komme igang er på våre nettsider: https://skann.no/tripletex_api

Integrasjonspartner

SKANN Marked AS