SpeedyCraft

Komplett feltløsning - toveisintegrert med Tripletex

Fordeler

 • Toveis integrasjon til Tripletex
 • Enkelt å bruke
 • Spesielt godt egnet for Elektro- og VVS-bransjen

Dette trenger du

 • Avtale på SpeedyCraft med Devinco
 • Avtale med Tripletex
 • Bransjeløsning eller Komplett-pakke i Tripletex

SpeedyCraft

— Mobilt ordresystem hvor arbeider registrerer blant annet timer, kostnader, materiell og dokumentasjon, og synkroniserer informasjon mellom utearbeidere og kontoret.

Disse passer integrasjonen for:

 • Alle innenfor bygg- og anleggsbransjen

Slik fungerer det:

Integrasjonen er en komplett feltløsning og er toveisintegrert med Tripletex. Med SpeedyCraft har du et mobilt ordresystem som gir arbeiderne muligheten til å registrere timer, kostnader, materiell og dokumentasjon. I tillegg kan prosjekter som er opprettet i Tripletex, fordeles gjennom kalenderen i SpeedyCraft admin og informasjon om timer og materiell vil synkroniseres mellom feltarbeidere og de på kontoret.

 • Arbeidsordre og prosjekt
 • Materiell forbruk
 • Timeføring
 • Kunder
 • Ansatte
 • Lagerlokasjoner
 • Produkter
 • Prosjektkategorier
 • Leverandører

Slik kommer du i gang:

 • Ta kontakt med Devinco eller Tripletex på salg@tripletex.no for å komme i gang.

Denne integrasjonen er utviklet av:Devinco AS

Kontakt: salg@devinco.com Tel: 73 19 74 70

Strindfjordvegen 1 7054 Ranheim