Sticos Oversikt

— Skybasert oppdragsstyring, kvalitetssikring og avstemming for regnskapsførere
Kom i gang

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

Sticos
Håkon magnussons gate 1a
7041 Trondheim

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Skybasert oppdragsstyring og kvalitetssikring for regnskapsførere. Sticos Avstemming er inkludert i programmet.

Sticos Oversikt hjelper deg å organisere alle kunder, oppdrag, oppgaver og tidsfrister, samtidig som du sikrer at arbeid utføres i henhold til god regnskapsføringsskikk.

Programmet gir deg oversikt over alle dagens, ukens eller månedens oppgaver og frister, samtidig som du har kontroll over hva som er utført, når de ble utført og av hvem.
Du får også sikker elektronisk organisering av alle kunder, avtaler og oppdrag – samt enkel generering av oppdragsavtale som kunden kan signere elektronisk.

Automatisk avstemming er inkludert i programmet slik at du sparer tid på periodiske avstemminger. Med automatisk avstemming hentes saldobalansen fra regnskapssystemet og fletter disse sømløst inn i avstemmingsskjemaene. Du får også en overordnet oversikt over utførte avstemmingsoppgaver.

Integrasjonen henter kundelister og tilhørende regnskapstall fra Tripletex for å gjøre dette så sømløst og enkelt som mulig.

Slik deles dataen

Tripletex
Sticos
Kunde
Informasjon om kunde sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos
Leverandør
Informasjon om leverandør sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos
Faktura
Informasjon om faktura sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos
Bilag
Informasjon om bilag sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos
Prosjekt
Informasjon om prosjekt sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos
Produkt
Informasjon om produkt sendes fra Tripletex til Sticos
Tripletex
Sticos

Hvordan kommer jeg i gang?

For å komme i gang med Sticos Oversikt må du først ha lisens på produktet. Dette kan du bestille ved å kontakte oss på 73 56 00 00 eller ved å fylle ut kontaktskjema her: https://www.sticos.no/regnskap/sticos-oversikt

For å aktivere integrasjonen mellom Sticos og Tripletex logger man inn med bruker-ID og passord fra Sticos på siden https://erpintegrasjon.sticos.no/

Her vil du finne en hjelpemeny som beskriver hvordan du går frem. Du kan også kontakte oss for hjelp med dette. Når denne veiledningen er fulgt blir klientene tilgjengelige i Oversikt, Rapport og Likviditet.

Dersom du har ett av disse produktene fra før vil integrasjonen allerede være aktivert, og du trenger ikke gjøre det på nytt.