Sticos Rapport

— Et skybasert rapporteringsverktøy som gjør det enkelt å snakke om tall

Kategori

Rapportering

Integrasjonspartner

Sticos AS
Håkon Magnussonsgate 1A
7041 Trondheim

Hva hjelper integrasjonen meg med?

— Gjør regnskapsførere bedre i jobben sin

Med Sticos Rapport får du et styringsverktøy som lager oversiktlige nøkkeltallsrapporter og grafiske presentasjoner over utviklingen. En visuell fremstilling av regnskapsdata gjør tallene enklere å lese for «ikke-økonomer».

Du får alle tradisjonelle resultat- og balanserapporter med drill-down-funksjon helt ned på bilagsnivå.

Integrasjonen med Sticos Rapport henter kundelisten fra Tripletex med tilhørende regnskapstall for hver kunde slik at du løpende får oppdaterte tall automatisk inn i Rapport.

Slik deles dataen

Tripletex
Sticos rapport
Kunde
Informasjon om kunde sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport
Leverandør
Informasjon om leverandør sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport
Faktura
Informasjon om faktura sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport
Bilag
Informasjon om bilag sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport
Prosjekt
Informasjon om prosjekt sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport
Produkt
Informasjon om produkt sendes fra Tripletex til Sticos Rapport
Tripletex
Sticos rapport

Hvordan kommer jeg i gang?

For å komme i gang med Sticos Rapport må du først ha lisens på produktet. Dette kan du bestille ved å kontakte oss på 73 56 00 00 eller ved å fylle ut kontaktskjema på https://www.sticos.no/regnskap/rapport

For å aktiver integrasjonen mellom Sticos og Tripletex logger man inn med bruker-ID og passord fra Sticos på siden https://erpintegrasjon.sticos.no/

Her vil du finne en hjelpemeny som beskriver hvordan du går frem. Du kan også kontakte Sticos kundesenter for hjelp med dette. Når denne veiledningen er fulgt blir klientene tilgjengelige i Oversikt, Rapport og Likviditet.

Dersom du har ett av disse produktene fra før vil integrasjonen allerede være aktivert, og du trenger ikke gjøre det på nytt.