Sticos Rapport

Rapporteringsverktøy som presenterer ditt regnskap på en framtidsrettet måte

Fordeler

  • Spar tid på lovpålagt rapportering
  • Bedre oversikt over regnskapet
  • Grafiske presentasjoner som er lette å forstå

Dette trenger du

  • Ingen tekniske krav

Sticos Rapport

— Gjør regnskapsførere bedre i jobben sin

Med Sticos Rapport får du et styringsverktøy som du kan bruke ved planlegging og som dokumentasjon.

Du lager enkelt oversiktlige resultatrapporter og grafiske presentasjoner over utvikling i nøkkeltall og resultat, som er lette å forstå, også for ikke-økonomer. Med ett tastetrykk går tallene direkte inn i systemet og er klar til utsending. Enkelt. Trygt. Effektivt.

Med Sticos Rapport sparer du tid på det rutinemessige, og frigjør dermed tid til målrettet rådgivning. Du bygger opp unike dashboards for dine kunder, som enkelt gir dem oversikt og forståelse for regnskapet sitt. Du skaper en kommunikasjonsplattform, og en merverdi for kundene dine.

Du kan lage rapporter om: Resultatutvikling, omsetningsutvikling, likviditetsreserve, egenkapitalutvikling, kundefordringer, leverandørgjeld, utvikling av lønnskostnader, resultatregnskap, balanse og nøkkeltall.

Slik kommer du i gang:

Besøk nettsiden og bestill gratis demo her: sticos.no/rapport

Se en kort video om Sticos Rapport:

Denne integrasjonen er utviklet av:Sticos AS

Kontakt: post@sticos.no Tel: 73 56 00 00

Håkon Magnussonsgate 1A 7041 Trondheim