Tamigo

— Sømløs overføring av godkjente timer (lønnsdata) til Tripletex Lønn
Kom i gang

Kategori

BemanningFagsystemerTimeføring

Integrasjonspartner

Tamigo Norge AS
Fridtjof Nansens Plass 9
0160 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Pr. ferdigstillelse (godkjenning) av timeliste/lønnsdata i tamigo, (workforce management system), vil man med Tripletex Plugin (API), sømløst overføre lønnsdata fra tamigo og direkte inn i Tripletex Lønn.

Slik deles dataen

Tripletex
Tamigo
Lønn
Informasjon om lønn sendes fra Tamigo til Tripletex
Tripletex
Tamigo
Utlegg
Informasjon om utlegg sendes fra Tamigo til Tripletex
Tripletex
Tamigo

Hvordan kommer jeg i gang?

Benytter man Tripletex og Tamigo, skal det i Tamigo opprettes regler for lønn og lønnsarter tilsvarende det som er satt opp i Tripletex. I tillegg skal ansattnummer være identisk satt opp i begge systemer.

TRIPLETEX:
I Tripletex klikker man på My profile, -> (fane) More -> API acess. I bildet som popper opp, velg NEW TOKEN. Søk frem applikasjon = Tamigo_Vaktplan, gi token et egendefinert navn og velg så CREATE TOKEN. Det vises nå et Employee token – ID., Kopier nå Employee token – ID (Ctrl C).

TAMIGO:
I Tamigo flytt deg til fane Oppsett generelt -> (venstre meny) Plugins. Finn eller søk frem Tripletex og åpne denne. Lim så inn den kopierte Employee token – ID i feltet API Nøkkel, og avslutt med Aktiver Integrasjon.