Telaris

Et A-Å forretningssystem fra bestilling til leveranse samt prosjekt- og kvalitetskontroll

Fordeler

  • Overfør fakturajournal og økonomiske data automatisk til Tripletex
  • Prosjekt, avdelinger, personell, kunder, produkter overføres automatisk
  • Reskontro synkroniseres mellom Telaris og Tripletex

Dette trenger du

  • Komplett-modulen i Tripletex

Telaris

— skybasert forretningssystem

Lave kostnader, bedre oversikt: Telaris reduserer kostnadene ved at manuelle prosesser erstattes med digitale. Dessuten samles alle data i ett komplett system. Telaris håndterer tilbud, ordrer, innkjøp, varelager, individregister, timer, kundehistorikk og mye mer.

Utviklet sammen med brukerne: Telaris består av flere bransjespesifikke systemer, utviklet for og med bransjen, og fortsatt under utvikling i nært samarbeid med bransjen.

Alltid tilgjengelig: Telaris er skybasert og alltid tilgjengelig på desktop, nettbrett og mobil.

Disse passer integrasjonen for:

  • Salg, verksted og opplag innen båtbransjen
  • Bygge- og entreprenørbransjen
  • Olje- og energibransjen
  • Service og vedlikehold

Slik fungerer det:

Sammen med Tripletex kan man bruke Telaris som et A-Å system for hele bedriften.

Kunder, produkter, tilbud, ordre og faktura opprettes i Telaris. Ordre faktureres i Telaris og overføres for oppfølging i Tripletex. Deler, materiell og timer føres i Telaris, kost og lønnsgrunnlag overføres sømløst til Tripletex.

Slik kommer du i gang:

Besøk nettsiden og fyll ut skjemaet her : https://telaris.no/kontakt-oss/

Telaris vil ta kontakt for videre oppfølging.

Denne integrasjonen er utviklet av:Telaris PCS AS

Kontakt: post@telaris.no Tel: +47 38 60 15 77

Vestre Strandgate 27 4611 Kristiansand